logo Go to Home Page

Obohacování kyslíkem

Přidejte kyslík pro vyšší účinnost

V energetice lze do proudu vzduchu kotle přidat kyslík pro zvýšení výkonu a vypálení materiálů při vyšších teplotách. Zvýšená koncentrace kyslíku a vyšší teploty umožňují spálit více materiálu za stejnou dobu. To může vést k vyšší produkci páry a následně k vyšší výrobě energie.

Díky desetiletím zkušeností s aplikacemi a duševnímu vlastnictví v technologii spalování mohou naši aplikační technici s vámi spolupracovat na vyhodnocení procesu pro snížení nákladů a emisí. Rovněž vám můžeme navrhnout a postavit nejmodernější systémy rozvodu plynu (regulace průtoku) pro obohacení kyslíkem ve vašem procesu.

Plyny

Air Products plyny, které se obvykle dodávají v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products. . .

Nechte naše aplikační inženýry pomoci vám zvýšit produktivitu ve vašem závodě obohacením kyslíkem.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!