logo Go to Home Page

Balení, inertizace a ochranná atmosféra

Pomáháme udržovat výrobek bez poškození a vašich zaměstnanců i zařízení v bezpečí

Inertizace, také označovaná jako „ochranná atmosféra“, je proces nahrazení atmosférického vzduchu kolem látky nebo materiálu nereaktivním plynem, jako je dusík nebo argon, aby se zajistilo, že zůstane v pasivním nebo nereaktivním stavu.

Dusík se obvykle používá kvůli své inertnosti a díky přátelskému profilu prostředí je vhodný pro celou řadu aplikací. Vzhledem k tomu, že dusík s většinou materiálů nereaguje, představuje vynikající inertní plyn, ochrannou atmosféru a proplachovací plyn, který lze použít k ochraně cenných chemických produktů před škodlivými nečistotami. Jedním z jeho nejdůležitějších způsobů použití je eliminace rizik souvisejících s hořlavostí v reaktorových a skladovacích nádržích.

Pro inertní účely lze v některých případech použít i jiné plyny, jako je oxid uhličitý a argon.

Naše společnost vám může pomoci vybrat optimální metodu vyhovující vašim potřebám a zároveň snížit spotřebu plynu na minimum.

Výhody dusíkové ochranné atmosféry / inertizace

  • Bezpečnost: Chrání citlivé materiály před ohněm a výbuchem s minimálním objemem plynu
  • Řízené kritické úrovně koncentrace kyslíku (COC): Patentovaný software pro provádění výpočtů od hořlavosti směsi a COC
  • Kvalita: Prodlužte trvanlivost a zabraňte pronikání vzduchu a dalších znečišťujících látek do původního stavu a jejich znehodnocení
  • Rozsah čistoty a možností režimu dodávky: Požadavky na čistotu, způsob použití, objem a půdorys vaší aplikace nám umožní doporučit nejefektivnější způsob dodávky

Systém dusíkové ochranné atmosféry

Průběžná čisticí vrstva

Pro udržení bezpečné koncentrace kyslíku v uzavíracím prostoru nádrže se používá nepřetržitý proud dusíku (nebo jiného inertního plynu).

Regulace tlaku

Dusík je přiváděn do nádrží pro udržování nastaveného tlaku. Tlakování pomocí dusíku minimalizuje přívod vzduchu a může snížit spotřebu dusíku v porovnání s průběžným proplachováním.

Ochranná atmosféra pro kontrolu koncentrace

Systém sledování kyslíku řídí průtok dusíku do uzavíracího prostoru nádrže. Systém regulace koncentrace může pomoci zajistit přesný provoz a snížit spotřebu plynu v porovnání s průběžným proplachováním.

Systémy čištění dusíkem

Tento způsob se běžně používá v případě, že má čisticí nádoba pouze jeden otvor nebo v dávkovém provozu, jako je čištění etylenoxidových sterilizátorů. Dusík se používá k natlakování nádoby nebo vedení, smísí se s roztokem a zředí jeho obsah, a poté je zředěná směs odvětrávána do jednotek pro regulaci emisí. Tento proces se opakuje, dokud se nádoba dostatečně nevypláchne.

Ředění a sušení ředidlem

Dusík může nepřetržitě vstupovat do nádoby, zředit směs a vypouštět výstupním plynem, nejlépe naproti vstupu. Geometrie nádoby a orientace vstupního a výstupního bodu jsou důležité faktory v účinnosti ředicího proplachování. Sušení probíhá podobným způsobem, ale umožňuje odstranění zbytkových materiálů.

Vytěsňování a prasátka

Dusík lze použít k proplachování potrubí. „Prasátko“ je kulový předmět, který se dá tlakem dusíku protlačit potrubím a vyčistit tak jeho obsah.

Tlakový přenos kapalin

Uzavírací prostor nádoby může být natlakován dusíkem pro přenos kapalin bez použití čerpadla. To může být výhodné v případech, kdy je čerpání materiálu obtížné z důvodu omezeného prostoru nebo když materiál, jako jsou žíraviny, může způsobit problémy s čerpadlem.

Máte zájem o dusík pro inertizaci?

Naše společnost může pomoci vybrat optimální způsob, který vyhoví vašim potřebám, a zároveň sníží spotřebu plynu na minimum.

KONTAKTUJTE NÁS

Zeptejte se odborníka

Jon Trembley

Technologický manažer – kryogenní aplikace

"Kolik dusíku potřebuji k uchování bezpečných zásobníků hořlavých kapalin?"
Při navrhování systému dusíkové ochranné atmosféry je třeba uvážit řadu faktorů.  Porozumění skladovanému materiálu a typu nádoby pomůže navrhnout optimalizovaný systém pro váš provoz. Podívejte se na naše krátké video o dusíkové ochranné atmosféře. (2:45)

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Argon

Plynný i kapalný argon v různých čistotách a s různými možnostmi celosvětového dodání díky naší síti skladů a vzduch dělících zařízení.

Oxid uhličitý

Naše zkušené týmy díky znalostem oboru a aplikací umí zajistit dodávku a technologické řešení stlačeného nebo kapalného oxid uhličitý přesně podle Vašich potřeb.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Výroba plynu v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí.

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

Služby modelování pro inertní aplikace

Air Products „Centrum pro výpočetní modelování“ využívá aplikované matematické a výpočetní techniky k řešení problémů výzkumu, techniky a obchodu. Využíváme více než 20 let zkušeností v oblasti výpočetní chemie, dynamiky výpočetních kapalin (CFD), modelování a optimalizace procesů a dalších dovedností pro zlepšení rozhodování v obchodní a technologické oblasti.
ZJISTĚTE VÍCE

CENTRUM PODKLADŮ