Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Časté otázky týkající se snížení velikosti částic

Co je kryogenní mletí? plus minus

Kryogenní mletí využívá k chlazení materiálů před zpracováním mimořádně nízkou teplotu kapalného dusíku, což umožňuje jemnější mletí.

Jon Trembley
Jon Trembley
Technologický manažer – kryogenní aplikace

Můžeme mlít materiály až na 100 um a dokonce i menší.

Jon Trembley
Jon Trembley
Technologický manažer – kryogenní aplikace

Kryogenním mletím lze dosáhnout jemnějšího prášku, vyšší výtěžnosti a výkonu. Pomáhá také při ochraně kvality výrobků citlivých na teplotu (např. Bílkovin).

Jon Trembley
Jon Trembley
Technologický manažer – kryogenní aplikace

Kryogenní mletí je velmi podobné běžné mletí v okolním prostředí. Lze jej instalovat mnoha různými způsoby, ale základní součásti mohou být: mlýn, kryogenní dopravník, regulace toku kapalného dusíku, systém dodávky tekutého dusíku a další podpůrná zařízení společná pro běžné mletí v okolním prostředí.

Jon Trembley
Jon Trembley
Technologický manažer – kryogenní aplikace