logo Go to Home Page

Plazmový nástřik

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Plazmové nástřiky zahrnují nástřiky roztaveného nebo tepelně změkčeného materiálu na povrch, při kterých se vytvoří potah, při kterém se jako plazmový plyn a nosný plyn používají inertní plyny. Při procesu plazmového nástřiku se materiál určený k nanášení – obvykle ve formě prášku, někdy ve formě kapaliny, zavěšení nebo drátu – zavádí do plazmového paprsku a vychází z plazmového hořáku. V tryskách, kde je teplota řádově 20 000 K nebo více, se materiál taví a tlačí směrem k substrátu. Tam se roztavené kapičky zploštily, rychle ztuhly a vytvořily usazeninu. Typické plazmové plyny jsou argon, hélium, dusík a vodík. Lze použít jeden plyn nebo směsi.

Odborné znalosti a řešení v oblasti plazmového nástřiku

  • Argon – klíčový procesní plyn pro nástřik plazmy. Zcela inertní, snadno ionizovatelný a lze jej použít jako primární plazmový plyn nebo jako sekundární plyn s dusíkem pro zvýšení jeho energie. Používá se také jako nosný plyn v prášku.
  • Vodík – používá se jako procesní plyn v aplikacích plazmového nástřiku atmosféry.
  • Helium – vysoký koeficient přenosu tepla a tepelná vodivost; také se používá jako sekundární plyn s argonem při aplikacích plazmového nástřiku.
  • Dusíku Různé způsoby použití při termickém nástřiku, zejména jako nosný plyn.
  • Desetiletí zkušeností Naši aplikační technici vám mohou pomoci vybrat napájecí systém, který splní vaše požadavky na tlak a objem.

Průmyslové plyny od globálního vedoucího pracovníka

Naší hlavní silnou stránkou je aplikace inovací a našich odborných znalostí k řešení problémů našich zákazníků

Přední světový výrobce a dodavatel hélia a vodíku

Přední světová společnost dodávající stlačený plyn a kapalné hélium a vodík v různých čistotách a koncentracích

Celosvětový přední výrobce dusíku, kyslíku a argonu

Globální jednička v dodávkách kapalného a stlačeného dusíku, kyslíku a argonu v celé řadě čistot a koncentrací

Spolehlivá a bezpečná dodávka technických plynů

Síť více závodů s primárními výrobními závody a sekundárními zdroji produktu pro zajištění spolehlivé dodávky

Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb

Nepřetržitá služba řízení zásob pro vytvoření plánu doplnění dodávek na základě aktuálního a budoucího časového plánu výroby

Přední společnost v oblasti bezpečnosti

Nic není pro nás důležitější než bezpečnost a spokojenost našich provozních komunit

Technická podpora, když ji potřebujete

Zkušené technické týmy z celého světa mohou nabídnout a technologická řešení splnit vaše jedinečné potřeby

Prvotřídní zákaznický servis

Náš přístup ke vztahům se zákazníky je založen na tom, že nejprve porozumíme vašim potřebám.

Vlastnit a provozovat stovky plynových závodů po celém světě

Více než 75 let zkušeností s návrhem a provozem závodů na výrobu technických plynů pro pomoc při stanovení nejlepšího režimu dodávky

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi.

Využijte možnosti Air Productsových desetiletí zkušeností s postřikováním plazmatem pro vás.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ