Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Piston rings manufactured and maintenance repaired by plasma spraying process
Tepelné zpracování| Svařování a řezání

Plazmový nástřik

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Plazmové nástřiky zahrnují nástřiky roztaveného nebo tepelně změkčeného materiálu na povrch, při kterých se vytvoří potah, při kterém se jako plazmový plyn a nosný plyn používají inertní plyny. Při procesu plazmového nástřiku se materiál určený k nanášení – obvykle ve formě prášku, někdy ve formě kapaliny, zavěšení nebo drátu – zavádí do plazmového paprsku a vychází z plazmového hořáku. V tryskách, kde je teplota řádově 20 000 K nebo více, se materiál taví a tlačí směrem k substrátu. Tam se roztavené kapičky zploštily, rychle ztuhly a vytvořily usazeninu. Typické plazmové plyny jsou argon, hélium, dusík a vodík. Lze použít jeden plyn nebo směsi.

Průmyslové plyny od globálního vedoucího pracovníka

Naší hlavní silnou stránkou je aplikace inovací a našich odborných znalostí k řešení problémů našich zákazníků

0881-globe
Přední světový výrobce a dodavatel hélia a vodíku

Přední světová společnost dodávající stlačený plyn a kapalné hélium a vodík v různých čistotách a koncentracích

ap0038-truck
Celosvětový přední výrobce dusíku, kyslíku a argonu

Globální jednička v dodávkách kapalného a stlačeného dusíku, kyslíku a argonu v celé řadě čistot a koncentrací

ap0001-plant
Spolehlivá a bezpečná dodávka technických plynů

Síť více závodů s primárními výrobními závody a sekundárními zdroji produktu pro zajištění spolehlivé dodávky

0796-clock
Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb

Nepřetržitá služba řízení zásob pro vytvoření plánu doplnění dodávek na základě aktuálního a budoucího časového plánu výroby

ap0008-safety
Přední společnost v oblasti bezpečnosti

Nic není pro nás důležitější než bezpečnost a spokojenost našich provozních komunit

ap0114-hand-globe
Technická podpora, když ji potřebujete

Zkušené technické týmy z celého světa mohou nabídnout a technologická řešení splnit vaše jedinečné potřeby

0974-users
Prvotřídní zákaznický servis

Náš přístup ke vztahům se zákazníky je založen na tom, že nejprve porozumíme vašim potřebám.

ap0066-gengas
Vlastnit a provozovat stovky plynových závodů po celém světě

Více než 75 let zkušeností s návrhem a provozem závodů na výrobu technických plynů pro pomoc při stanovení nejlepšího režimu dodávky

Nabídky