Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Oil Refinery
Chemické zpracování| Ropná rafinace

Regenerace vodíku pro průmyslové aplikace

Použití membrán s vodíkem PRISM®

Membrány PRISM® pro vodík se používají k regeneraci molekul vodíku, které se ztratí v reakčních smyčkách nebo v proudu odpadních plynů. Membrány PRISM® membrány selektivně separují molekuly vodíku prostřednictvím membrány a současně odstraňují nežádoucí vedlejší produkty inertního plynu. Vylepšený proud vodíku lze použít pro přívody do reakční smyčky nebo pro topný plyn, což šetří náklady na výrobu nebo nákup vodíku. Výrobní rozběhy a zkosení lze snadno řídit pomocí jednoduchých ventilů. Pasivní zařízení nevyžadují žádnou údržbu ani výměnu dílů a budou procesní toky plynu zpracovávat celá roky.