logo Go to Home Page

Regenerace vodíku pro průmyslové aplikace

Použití membrán s vodíkem PRISM®

Membrány PRISM® pro vodík se používají k regeneraci molekul vodíku, které se ztratí v reakčních smyčkách nebo v proudu odpadních plynů. Membrány PRISM® membrány selektivně separují molekuly vodíku prostřednictvím membrány a současně odstraňují nežádoucí vedlejší produkty inertního plynu. Vylepšený proud vodíku lze použít pro přívody do reakční smyčky nebo pro topný plyn, což šetří náklady na výrobu nebo nákup vodíku. Výrobní rozběhy a zkosení lze snadno řídit pomocí jednoduchých ventilů. Pasivní zařízení nevyžadují žádnou údržbu ani výměnu dílů a budou procesní toky plynu zpracovávat celá roky.

Vylepšení vodíku pomocí membrán Prism

Membránové systémy PRISM® pro vodík regenerují vodík a upravují toky syntézního plynu, což zvyšuje účinnost v ropných rafinériích, petrochemických provozech a závodech na zpracování čpavku. V reakčních smyčkách, kde se směsi plynů opakují vícekrát, membrány PRISM® pro vodík regulují tvorbu inertních vedlejších produktů. Zlepšený vodík je vhodný pro proud přiváděné reakce. 

Zjistěte více o membránach pro vodík PRISM®

Obraťte se na naše kvalifikované technické odborníky, aby zjistili, zda bude váš provoz přínosný z membránové regenerace vodíku.

Kontaktujte nás