logo Go to Home Page

Optimalizace jednotky pro odstraňování síry

Air Products poskytuje kompletní řadu ověřených technologií obohacení kyslíkem pro zvýšení kapacity jednotky pro odstranění síry (SRU). K dalším výhodám patří vyšší spolehlivost, flexibilita a ekologičtější provoz, zamezení nákladným fyzickým dodatečným instalacím a splnění požadavků na redundanci jednotky SRU. Air Products poskytuje kompletní podporu pro obohacení SRU kyslíkem včetně HAZOP, před uvedením do provozu, školení a podpory při spuštění. Implementovali jsme více než 50 jednotek SRU kyslíku Projekty obohacení po celém světě.

Stáhněte si brožuru Rozšíření kapacity jednotky pro regeneraci síry pomocí kyslíkového obohacení

V současných rafinériích může SRU obohacení kyslíkem zajistit flexibilitu několika způsoby:

Jako pojištění proti neplánované odstávce SRU (v zařízeních s více než jedním SRU)

Přístup „pojistky“ se používá v případě, že u jedné z více jednotek SRU v rafinerii dojde k neočekávanému odpojení, což způsobí, že rafinerie sníží sazby. V případě, že je nutné rychle zvýšit množství jednotky SRU, lze systém na bázi kyslíku zapnout automaticky a zvýšit průtokové množství zbývající jednotky SRU v provozu.

Pro krátkodobou výrobu síry nebo čpavku vzrůstá v důsledku posunu v břidlici nebo zvýšení celkového výkonu v surovém materiálu

Pokud jde o krátkodobá zvýšení, obohacení oxidem dusíku (SRU) poskytuje rafinérům flexibilitu při provádění příležitostných kolizí s vysokým obsahem nečistot.

Z dlouhodobého hlediska se celková kapacita rafinérie zvyšuje

Pro dlouhodobá zvýšení je použití kyslíku ideální alternativou, protože umožňuje rafinériím vyhnout se kapitálovým investicím tím, že nahradí dusík ve vzduchu větším množstvím kyslíku pro zvýšení schopnosti zpracovávat síru.

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi.

KONTAKTUJTE NÁS

MAXIMALIZACE FLEXIBILITY RAFINÉRIE

Provozní flexibilita je v dnešních rafinériích nutností. Jednotka pro regeneraci síry, obohacení kyslíkem, je dobrý způsob, jak zvýšit kapacitu nákladově efektivním způsobem.

Plyny

Air Products plyny, které se obvykle dodávají v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Výroba plynu v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí.