logo Go to Home Page

Tepelný vodivostní detektor (TCD)

Tepelný vodivostní detektor (TCD) je metoda, která se používá k analýze anorganických plynů a malých molekul uhlovodíků.

Tepelný vodivostní detektor (TCD) je detektor používaný v plynové chromatografii (GC) k analýze anorganických plynů (jako je argon, dusík, vodík, oxid uhličitý) a malých molekul uhlovodíků. TCD porovnává tepelnou vodivost dvou průtoků plynu, čistého nosného (referenčního) plynu a vzorku. Změny teploty elektricky vyhřívaných vodičů v detektoru jsou ovlivněny tepelnou vodivostí plynu, který jimi proudí. Změny tepelné vodivosti jsou vnímány jako změna elektrického odporu a jsou měřeny.

Jak je běžně používáno v jiných technikách plynového chromatografu, je vyžadován nosný plyn obsahující nízké množství vody a kyslíkových nečistot, protože voda a kyslík mohou interagovat se stacionární fází a způsobit závažné problémy, jako je vysoký šum nulové linie a vypouštění kolony na chromatogramu výstupního plynu, což snižuje jejich obsah. citlivost analyzátoru a zkracuje životnost kolony. Kromě toho mohou nečistoty kyslíku a vody v plynu detektoru ovlivnit TCD, protože mohou způsobit oxidaci vodičů detektoru.

Air Products 'Plyny používané v analýze TCD

Technologie Helium BIP®

Bezkonkurenční specifikace čistoty plynu, nižší než 10 ppb kyslíku a 20 ppb vlhkosti

Technologie vodíku BIP®

Bezkonkurenční specifikace čistoty plynu, méně než 100 ppb kyslíku a méně než 20 ppb vlhkosti

Technologie dusíku BIP®

Bezkonkurenční specifikace čistoty plynu, 10 ppb kyslíku, 20 ppb vlhkosti

Technologie Argon BIP®

Bezkonkurenční specifikace čistoty plynu, 10 ppb kyslíku, 20 ppb vlhkosti

Koupit online

K dispozici stávajícím zákazníkům prostřednictvím služby MyAirProducts℠

Zeptejte se odborníka

Trish Lees

Specialista na obchodní rozvoj

"Jaké jsou kritické nečistoty v nosném plynu pro detekci tepelné vodivosti (TCD)?"
Kyslík a voda jsou kritické nečistoty, protože mohou trvale poškodit dráty v detektoru oxidací, což způsobuje sníženou citlivost a negativní vrcholy.

Máte dotaz? Rádi vám odpovíme.

Kontaktujte nás

Přejete si objednat?

Nakoupit

CENTRUM PODKLADŮ