logo Go to Home Page

Technici údržby

Příležitosti

Ve společnosti Air Products hledáme zaměstnance, kteří chtějí pracovat v rychle se měnícím prostředí zaměřeném na kvalitu a bezpečnost. Předchozí zkušenosti ve výrobním prostředí jsou ideální.

Zkušenosti, které hledáme, pokrývají širokou škálu pozic, včetně:

  • Provoz závodu
  • Logistika
  • Výroba
  • Řízení
  • Údržba
  • Mechanika
  • Svařování
  • Nástrojové a elektrotechnické

Air Products looks for employees who desire to work in a fast paced, quality and safety focused environment.

Rozvoj vaší kariéry

Věříme, že učení je proces na celý život. Poskytujeme tak prostředí pro další profesní a osobní růst. Pomáháme našim zaměstnancům rozvíjet schopnosti a dovednosti, které přinášejí do společnosti Air Products, poskytováním zdrojů a nástrojů k uplatnění jejich potenciálu.

Univerzita Air Products - 11 vysokých škol řídí neustálé vzdělávací úsilí naší společnosti, které poskytují procesy, nástroje, zdroje, materiály a osnovy ve formální struktuře. Ale jdou nad rámec tradičního školení a snaží se zachytit neformální učení, nejlepší postupy a výměnu znalostí a zkušeností.

Globální mentorský program – Poskytujeme našim zaměstnancům příležitost spojit se s jinou osobou, která může sdílet své znalosti, různé pohledy a životní a pracovní zkušenosti. Učení ze zkušeností jiných lidí je vynikající způsob, jak porozumět firemní kultuře a dále rozvíjet svůj výkon a znalosti.

Refundace školného – Podporujeme další vzdělávání, abychom povzbudili profesní rozvoj našich zaměstnanců, aby byli lépe připraveni na plnění současných i budoucích obchodních potřeb.

Další možnosti profesní dráhy

Navštivte naše Kariérní centrum ještě dnes

PODAT ŽÁDOST HNED