Kultivace kultury začlenění

Jelikož pracujeme jako nejrozmanitější společnost v oblasti průmyslových plynů na světě, vytváříme pracovní sílu, která bude odrážet místa, kde podnikáme, plně využívat rozmanitost talentů a podporovat odpovídající kulturu začlenění, aby zaměstnanci hledali různé perspektivy. a cítíte se zmocněni s jistotou vyjádřit své názory a mobilizovat akce k vytvoření smysluplné změny.

Air Products využívá inovativních strategií náboru a dlouhodobě spolupracuje s organizacemi pro nábor diverzity, které pomáhají upevňovat nabídku rozmanitých talentů. V roce 2019 bylo 55% našich zaměstnanců přijatých na koleje různorodých.

Inclusion Network

Air Products sponzoři po celém světě zajišťují skupiny zaměstnanců. ERG tvoří síť pro začlenění, která spolupracuje s vedením společnosti na vytváření podpůrných komunit, které pomáhají přilákat a udržet si talenty, zvýšit kulturní povědomí a kompetence, rozvíjet kritické dovednosti a kompetence a přispívat k cílům rozmanitosti a začlenění společnosti. Během celého roku síť začlenění a organizace ERG sponzorují aktivity a programy pro všechny zaměstnance, včetně seminářů, panelových diskuzí, školení zaměřených na zvyšování povědomí a profesního růstu.

Naše ERG zahrnují:
 • AERO (asijská organizace zaměstnanců)
 • BERG (Skupina černých zaměstnanců)
 • EDGE (eticky různí zaměstnanci v Zálivu)
 • Enable (Ocenění VŠECH schopností). 
 • HOLA (Hispanic Organization of Latinos and Amigos)
 • ISERO (organizace indických zaměstnanců na subkontinentu)
 • Spektrum (LGBT + Resource Group)
 • WSN (žen, síť úspěchů) 
 • UDAAN (ženy v Indii)
 • KWS (Síť úspěchu pro ženy v Koreji)
 • MEERG (Skupina zaměstnanců na Blízkém východě)