logo Go to Home Page

Kultivace kultury začlenění

Jelikož pracujeme jako nejrozmanitější společnost v oblasti průmyslových plynů na světě, vytváříme pracovní sílu, která bude odrážet místa, kde podnikáme, plně využívat rozmanitost talentů a podporovat odpovídající kulturu začlenění, aby zaměstnanci hledali různé perspektivy. a cítíte se zmocněni s jistotou vyjádřit své názory a mobilizovat akce k vytvoření smysluplné změny.

Air Products využívá inovativních strategií náboru a dlouhodobě spolupracuje s organizacemi pro nábor diverzity, které pomáhají upevňovat nabídku rozmanitých talentů. V roce 2019 bylo 55% našich zaměstnanců přijatých na koleje různorodých.

[No text in field]Inclusion Network

Síť pro začlenění

Air Products sponzoři po celém světě zajišťují skupiny zaměstnanců. ERG tvoří síť pro začlenění, která spolupracuje s vedením společnosti na vytváření podpůrných komunit, které pomáhají přilákat a udržet si talenty, zvýšit kulturní povědomí a kompetence, rozvíjet kritické dovednosti a kompetence a přispívat k cílům rozmanitosti a začlenění společnosti. Během celého roku síť začlenění a organizace ERG sponzorují aktivity a programy pro všechny zaměstnance, včetně seminářů, panelových diskuzí, školení zaměřených na zvyšování povědomí a profesního růstu.

Naše ERG zahrnují:

 • AERO (asijská organizace zaměstnanců)
 • BERG (Skupina černých zaměstnanců)
 • EDGE (eticky různí zaměstnanci v Zálivu)
 • Enable (Ocenění VŠECH schopností)
 • Fulcrum (Ethnically and culturally diverse community)
 • HOLA (Hispanic Organization of Latinos and Amigos)
 • ISERO (organizace indických zaměstnanců na subkontinentu)
 • MEERG (Skupina zaměstnanců na Blízkém východě)
 • NextGen (Community supporting early career professionals)
 • Spektrum (LGBT + Resource Group)
 • UDAAN (ženy v Indii)
 • Veterans Network (Community supporting veterans)
 • WSN (žen, síť úspěchů) 

Podpora začleňujícího pracoviště pro úspěch všech

Naším hlavním cílem je spojit lidi ze všech vrstev života a spolupracovat a inovovat řešení pro nejvýznamnější výzvy v oblasti udržitelnosti energetiky a životního prostředí na světě. Abychom tuto vizi mohli realizovat, musíme podporovat kulturu začlenění, v níž přijímáme naše odlišnosti, hledáme různé perspektivy a kde všichni zaměstnanci vědí, že patří a na čem záleží.

Rozvoj vedení

I nadále investujeme do jedinečných potřeb rozmanitých talentů poskytováním našeho „Leadership Development Program for Diverse Talent“, který zahrnuje moduly Leadership v našich programech rozvoje pro nové a zkušené manažery a školení v bezvědomém předsudku pro vedoucí a personální manažery. Tyto programy zkoumají, proč jsou otázky rozmanitosti a začlenění důležité, roli vedoucích pracovníků při dosahování našich cílů v oblasti rozmanitosti a začlenění, pěti klíčových prvků inkluzivního vedení a jak podniknout úmyslné kroky v boji proti podvědomí. Prostřednictvím instruktáže a videoukázek zkoumáme, jak může podvědomé předsudky ovlivnit přijímání, instruktáž a rozvoj a koho nasloucháme a chválíme.  

Tato snaha přispívá k posílení zastoupení žen a rozmanitému talentu v Air Products, protože usilujeme o to, abychom byli nejrozmanitějšími společnostmi vyrábějícími plyny.

Další způsoby Air Products vytváří kulturu začlenění

 • Náš globální program uznání Peer-to-Peer Recognition podporuje kolegy, aby se okamžitě a viditelně vzájemně uznávali za svůj přínos.
 • Vzhledem k tomu, že začlenění zahrnuje holistický přístup ke všem jednotlivcům, nabízí náš tým pro zdraví a dobrý zdravotní stav školení, aktivity a události, které motivují zaměstnance k zájmu o své zdraví a pohodu. To zahrnuje programy zaměřené na fyzickou aktivitu a povědomí o duševním zdraví, volbu zdravých potravin a pravidelné zdravotní prohlídky.  
 • Flexibilní uspořádání práce pomáhají zaměstnancům řídit, kdy a kde nejefektivněji vykonávají práci. 
 • Asociace rodičů pořádá v sídle naší společnosti letní soustředění na léto a autobusový program letního soustředění.