logo Go to Home Page

Zapojování zaměstnanců a budování komunit

Spolupracujeme s organizacemi, které podporují rozmanité talenty, abychom inspirovali budoucí vědce, inženýry a kvalifikované technické pracovníky k vytvoření rozmanitého potrubí dnes i do budoucna. Zde je několik příkladů našich externích partnerů pro podporu diverzity:

Katalyzátoru

Catalyt je globální nezisková organizace, která spolupracuje s některými ze světových CEO a předními společnostmi na budování pracovišť, která pracují pro ženy. Naplňují své cíle tím, že spolupracují s více než 800 podpůrnými organizacemi, které jim pomáhají v provádění jejich pozitivních změn. Poskytují společnostem a generálním ředitelům důvěryhodné rady a odborné znalosti, které potřebují k transformaci talentů na pracovišti ve složitých globálních podnicích.

Národní akční rada pro menšiny ve strojírenství (NACME)

Air Products podporuje NACME s cílem poskytnout pre-vysoké školy programy a Stipendia pro zvýšení počtu úspěšných Afroameričanů, Američanů indických a latino žen a mužů v oblasti vědy, technologie, strojírenství a matematiky (STEM), vzdělávání a kariéry.

National Black MBA Association (NBMBAA)

The National Black MBA Association byla vytvořena s cílem pomoci černým vstupovat do podnikového sektoru, převážně poprvé, sdílet zkušenosti a poznatky, které usnadní cestu. Prostřednictvím péče o tyto nové profesionály pomohla organizace novým členům v navigaci a nakonec i v úspěchu v neznámém a často náročném prostředí. Jsou to profesionálové, kteří se obraceli, aby vychovávali příští generaci profesionálů černých poskytováním instruktáže, vedení a instruktáže.

Národní společnost černých inženýrů (NSBE) a Společnost hispánských profesionálních inženýrů (SHPE)>

Tyto organizace se věnují akademickému úspěchu afroamerických studentů a hispánského inženýra a profesionálů.

Společnost žen inženýrek (SWE)

Se společností SWE jsme zapojeni do univerzitních kampusů a do našich komunit, abychom ženám pomohli naplno využít jejich potenciálu inženýrek a vedoucích pracovníků a demonstrovali hodnotu rozmanitosti.

We draw strength, opportunity and financial growth from our diverse workforce and collaborative, inclusive and respectful work environment.

Ženy ve vědě a technice (WISE)

Ve Velké Británii spolupracujeme se společností WISE, abychom inspirovali děvčata v kariéře ve vědě, technologii, strojírenství a matematice se zaměřením na budování našich budoucích talentů.

Ženy ve výrobě (WiM)

Air Products navázala partnerství s WiM, jediným národním obchodním sdružením, které se věnuje podpoře, propagaci a inspiraci ženám, které si zvolily kariéru v provozu a výrobě.

Dovednosti v USA

Aktivně spolupracujeme se společností Skills USA na podpoře profesního a technického vzdělávání studentů v celé zemi.

REACH

Program, který zapojuje naše zaměstnance ze Šanghaje, aby učili obchodní dovednosti studentům prostřednictvím hraní rolí, diskuzí a hrami, zároveň se učili spolupracovat, pracovat v týmech a budovat mezilidské dovednosti.

Organizace pro ženy v oblasti Perského zálivu (GROW)

Systém GROW, který zahájila společnost Saudi Aramco v roce 2016, podporuje rozvoj a zaměstnanost žen prostřednictvím strategických a efektivních zásahů. Toho se docílí sdílením kvalitativních i kvantitativních informací souvisejících s rozvojem žen, aby každý účastník mohl maximalizovat dovednosti, schopnosti a výkon žen ve svých organizacích.

Zapojení se společností

Air Products investuje čas, zboží a služby do komunit, v nichž obchodujeme. Naši zaměstnanci pracují společně jako místní vyslanci naší společnosti. Jedním ze způsobů zapojení do mentorských partnerství mezi dívkami a dívkami ve Velké Británii, vytváření týmové práce prostřednictvím klubů sociálních služeb v Jižní Koreji a poskytnutí tolik potřebného školního vybavení v USA jsou některé z těchto způsobů: Air Products demonstruje náš závazek vůči komunitám, kde žijeme a pracujeme.