Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Odlučování vzduchu

Chris Alsop

Ředitel, produktová řada jednotek pro dělení vzduchu

Zobrazit Bio

We continue to push the boundaries of air separation by developing new techniques and technologies that advance safety, efficiency and sustainability in both our operations and the operations of our customers.

Zajišťování provozu závodů na dělení vzduchu v celosvětovém měřítku

Naše vedoucí postavení v dodávkách závodů na kryogenní kyslík ve velkém měřítku pro zplyňovací průmysl vedlo k Air Products k pozici přední společnosti pro zplyňování. V Saudské Arábii v Jazanu jsme postavili šest jednotek na dělení vzduchu, které budou dodávat přes 75 000 tun kyslíku a dusíku denně do komplexu integrovaného zplyňování a kombinovaného cyklu (IGCC). Tyto mega závody jsou speciálně navrženy s využitím nejnovějších technologií pro bezpečnou a spolehlivou dodávku komplexu IGCC kyslíkem pro zplyňování a dusíkem jako ředidlem pro jednotky kombinovaného cyklu.

V rámci kontraktu na dodávku syntetického plynu pro jeden projekt s více miliardami miliard monopoletylenglykolu v čínském městěhothot, který bude znamenat příští generaci výroby kyslíku pro zplyňování, postavíme také dvě velká zařízení na dělení vzduchu. Patentovaný nový procesní cyklus minimalizuje spotřebu páry při zachování provozní flexibility a pokročilá forma adsorpce s kolísáním teploty radiálního toku vyčistí vzduch před vstupem do kryogenní oblasti procesu. Tato technologie přináší nižší pokles tlaku než alternativní technologie, což dále snižuje spotřebu energie a zároveň minimalizuje nároky na prostor.

S tím, jak se trh přesouvá na větší velikosti stanic, aby dodával kyslík pro projekty velkého zplyňování, Air Products stále posouvá hranice a staví na našich úspěších ve velkých kyslíkových závodech.

Zajištění bezpečnějšího a udržitelnějšího energetického řešení 

Nizozemsko již dlouho zásobuje zemní plyn ze svého domácího závodu v Groningenu. Tato těžba však vedla k seismické aktivitě, která nyní vyžaduje přechod na importovaný plyn. Vzhledem k tomu, že dovážený zemní plyn není kompatibilní s aplikacemi, které v současnosti obsluhuje zdroj Groningen, NV Společnost Nederlandse Gasunie si vybrala Air Products a dodala tři specializované jednotky na výrobu dusíku, které budou použity k úpravě dovezeného zemního plynu.

V roce 2021, kdy budou uvedeny do provozu generátory dusíku, budou patřit k energeticky nejúčinnějším zařízením, které v porovnání s předchozí technologií snižují emise oxidu uhličitého o odhad 21 000 tun za rok. To je umožněno novým návrhem procesu a zlepšením účinnosti stlačení. Jednotky pro dělení vzduchu jsou navíc navrženy tak, aby umožňovaly rychlou odběh plynu z výroby za studena, aby přesně odpovídaly poptávce plynu a dále snížily spotřebu energie.  

„Náš výběr poukazuje na naše odborné znalosti v oblasti separace vzduchu,“ řekl Paul Hoogevýn, General Manager-Rotterdam Tonnage z Air Products. „Čas a zkušenosti nás naučily, jak z kryogenního procesu separace vzduchu získat to nejlepší, co se týká bezpečnosti i vysoké účinnosti.“

Zdržovat se o krok napřed před elektronickým průmyslem

Růst výroby čistých křemíkových krystalů vedl ke zvýšení požadavků na argon s vysokou čistotou pro polovodičový průmysl. Když se tento trend objevil, Air Products zůstal před křivkou vytvořením celosvětové továrny na dělení vzduchu TN LAR.

Konstrukce zařízení TN LAR využívá vlastní čisticí technologii integrovanou se systémem sušení na vzduchu, díky čemuž se dodává dusík a argon s velmi vysokou čistotou. Závod je rovněž vybaven novým novým náplňem z destilační kolony, který je o 15% efektivnější než předchozí standardy, a využívá flexibilní, nákladově efektivní kryogenní expandér, který pracuje v širším rozsahu rychlostí a provozních podmínek. Kombinované inovace závodu na dělení vzduchu TN LAR poskytují vysokou spolehlivost vyžadovanou elektronickým průmyslem a plány, které mohou dodávat plyn s velmi vysokou čistotou pro nové zákazníky v dostatečném předstihu před tím, než vyžadují plány rozběhu.

„Odvětví výroby polovodičů vyžaduje rychlost, spolehlivost a flexibilitu, aby splnily své náročné požadavky,“ řekl Chris Alsop, ředitel produktové řady Air Separation Unit na adrese Air Products. „Svým zákazníkům v tomto oboru musíme neustále inovovat a dodávat produkty, abychom dosáhli úspěchu našich závodů, jako je závod LAR společnosti TN.“