logo Go to Home Page

Zachytávání uhlíku

Společnost Air Products má naše hlavní silné stránky jako přední společnost v oblasti průmyslových plynů a kultura inovace produktů. Je globálním lídrem ve vytváření technologických řešení pro zachytávání CO₂ z konverze fosilních paliv před tím, než se dostane do atmosféry – klíč k zachycení a sekvestraci uhlíku (CCS). Náš pohled pokrývá všechna fosilní paliva od zemního plynu po uhlí pomocí reformování, zplyňování a kyslíko-palivového spalování. Naše technologie je podporována provozními zkušenostmi získanými v mnoha závodech, které již separují, čistí a přepravují CO₂ od reformování zemního plynu, řízení syntetického plynu ze zplyňování a spalování kyslíko-palivových plynech na trzích, jako je ocel a sklo. Naše vývojová technologie nabízí nižší náklady na zachytávání CO₂ a staví na více než 70letých zkušenostech s implementací pokročilé technologie separace.

Vidíme významné možnosti zachytit CO₂ ze zplyňovačů a vodíkových závodů pro použití při sekvestraci, intenzivnější těžbě ropy a využití. Máme zkušenosti a technologické silné stránky pro inovativní řešení, která pomáhají řešit tento naléhavý problém životního prostředí v našem světě.

Velkokapacitní Systém Zachycování Uhlíku - První Svého Druhu


Společnost Air Products provozuje rozsáhlý systém zachycování oxidu uhličitého (CO₂) z našich dvou parních reformerů metanu umístěných v rafinérii Valero v Port Arthuru v Texasu. Získaný a vyčištěný CO₂ je dodáván potrubím k použití při operacích zvýšené těžby ropy.

Tento nebývalý úspěch, který využívá inovativní technologii společnosti Air Products, označuje ministerstvo energetiky za milník v programu průmyslového zachycování a ukládání uhlíku a je prvním svého druhu, který funguje v tak velkém měřítku.

Ve městě Port Arthur v Texasu vytvořila společnost Air Products první technologii dodatečného vybavení pro zachycování uhlíku v masovém měřítku. Od roku 2013 společnost Air Products zachycuje a zpětně získává přibližně 1 milion tun CO₂ ročně ze dvou závodů na výrobu vodíku.

Největší Zařízení na Zachytávání a Ukládání Uhlíku na Světě

Společnost Air Products investuje 4,5 miliardy dolarů do výstavby a provozu největšího závodu na výrobu modrého vodíku na světě, který bude v americké Louisianě produkovat více než 750 mil. m3 modrého vodíku. Část modrého vodíku bude stlačována a dodávána zákazníkům naší potrubní sítí na pobřeží Mexického zálivu v USA; zbytek bude použit k výrobě modrého čpavku, který bude přepravován po celém světě a přeměněn zpět na modrý vodík pro dopravu a další trhy.

Megaprojekt bude rovněž zachycovat více než pět milionů tun CO₂ ročně, což z něj činí největší zařízení na zachycování a sekvestraci uhlíku na světě. Četné studie prokázaly, že geologické podmínky v Louisianě patří k nejlepším na světě pro trvalé geologické zachycování.

Očekává se, že projekt bude uveden do provozu v roce 2026. 

Fakta o Sekvestraci

Trvalá Sekvestrace

Sekvestrace uhlíku je trvalá a představuje ekologicky šetrný způsob ukládání CO₂, který neporušuje horninu.

Stabilní pórový prostor

Za 50 let bylo do stabilního pórového prostoru po celém světě vtlačeno již více než 400 milionů tun CO₂.

Monitorování

Během sekvestrace se provádí průběžné měření, monitorování, ověřování a vykazování.

Kanadský Vodíkový Bezuhlíkový Energetický Komplex, který Zachytí >95 Procent CO₂

Společnost Air Products a její dceřiná společnost Air Products Canada Ltd. ve spolupráci s kanadskou vládou a provincií Alberta plánují výstavbu nového přelomového vodíkového bezemisního energetického komplexu.

Projekt bude zahájen transformačním zařízením na výrobu a zkapalňování vodíku v hodnotě 1,3 miliardy kanadských dolarů, jehož uvedení do provozu se očekává v roce 2024. Společnost Air Products nasadí pokročilou vodíkovou technologii a inovativní konstrukci, která zajistí nulové emise. Nové zařízení bude zachycovat více než 95 % oxidu uhličitého (CO₂) ze vstupního zemního plynu a bezpečně jej ukládat zpět pod zem. Zbývajících pět procent emisí bude kompenzovat elektřina vyráběná z vodíku.

Komplex čisté energie pomůže zákazníkům z rafinérské a petrochemické výroby, kteří využívají služeb Air Products Heartland Hydrogen Pipeline, snížit jejich uhlíkovou náročnost. Komplex rovněž představuje první krok v širším využití vodíku v Albertě, neboť umožní výrobu kapalného vodíku jako bezemisního paliva v dopravě a výrobu čisté elektřiny. Očekává se, že to bude mít pozitivní dopad na snižování emisí uhlíku v Albertě.

Dláždění Cesty k Uhlíkové Neutralitě v Kanadě

Nový vodíkový energetický komplex v hodnotě několika miliard dolarů vytvoří z Edmontonu v Albertě centrum vodíkové ekonomiky západní Kanady a připraví půdu pro provozování nejkonkurenceschopnější vodíkové sítě s nejnižší uhlíkovou náročností na světě společností Air Products.

Vysoce integrovaný projekt bude vzorem pro bezemisní výrobu atmosférických plynů, vodíku a energie.

Projekt na zavedení pokročilé vodíkové technologie/inovativní konstrukce pro dosažení nulových emisí.

Nové zařízení zachytí více než 95 % CO₂ a bezpečně ho uloží zpět pod zem.

Zbývajících pět procent emisí kompenzuje elektřina vyrobená pomocí vodíku.

Odemkněte potenciál čisté energie.

Vyvíjíme inovativní řešení pro řešení hlavních technických překážek při zachycování CO₂. Zjistěte více o našich nejnovějších postupech.

Kontaktujte nás