Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
CO2 Capture

Zachytávání uhlíku

Claus Nussgruber
Claus Nussgruber

Viceprezident, Global CO₂ Solutions

Vidíme významné možnosti zachytit CO₂ ze zplyňovačů a vodíkových závodů pro použití při intenzivnější těžbě ropy, sekvestraci a suchém reformování. Máme zkušenosti a technologické silné stránky pro inovativní řešení, která pomáhají řešit tento naléhavý problém životního prostředí v našem světě.

Velkoobjemová sběr, použití a skladování uhlíku 

Air Products navrhl a postavil rozsáhlý systém pro zachytávání oxidu uhličitého (CO₂) z našich dvou parních reformátorů, které se nacházejí v rafinerii Valero v texaském Port Artuuru. Regenerovaný a čištěný CO₂ je dopravován potrubím do Denbury Onshore pro použití v operacích intenzifikace těžby ropy.

Tento bezprecedentní úspěch, označený ministerstvem energetiky za mezník ve svém programu zachytávání a ukládání průmyslového uhlíku, který využívá Air Products inovativní technologii, je prvním svého druhu pracujícího v tak velkém rozsahu a dosud nebyl se provádí kdekoliv jinde v USA

Od roku 2014 zachytí naše technologie pro zachytávání a sekvestraci uhlíku v našem závodu v Port Artu více než pět milionů tun CO₂, které by jinak byly vypouštěny do životního prostředí.

Zachytávání CO2 ze zplyňování

Aktuálně preferovanou technologií pro zachytávání CO₂ z procesů zplyňování je selektivní separace H₂S a CO₂ z „posunového“ syntetického plynu, obvykle v procesu adsorpce fyzikálních rozpouštědel. Máme významné provozní zkušenosti s těmito technologiemi v USA a po celém světě. Air Products však také zkoumá alternativní možnost zachytávání CO₂, která využívá naše dlouholeté zkušenosti s konstrukcí a provozem systémů adsorpce na změnu tlaku H2 (H2) v souvislosti s našimi parních reformátorů. Nová technologie PSA ve vývojových procesech kyselých syntetických plynů potenciálně odstraňuje potřebu dalších jednotek na odstraňování kyselin a plynů. Tento zjednodušený proces má potenciál nabídnout rychlejší výkon a nižší kapitálové náklady.