logo Go to Home Page

Membrány

Air Products Obchodní jednotka divize PRISM Membranes vyvíjí a vyrábí membránové separátory pro výrobu plynu v místě spotřeby. Tato skupina byla průkopníkem membránové separace plynů pro komerční použití. První projekty byly zprovozněny v roce 1977 a kompletní komercializace proběhla v roce 1979.

Membránové separátory PRISM se používají v celé řadě průmyslových odvětví včetně námořního, leteckého, ropného a plynového, potravinářského a nápojového a v mnoha dalších. Jedinečný závod na výrobu membrán se nachází ve městě Saint Louis, v státě Missouri.

Průkopnická membránová technologie po celém světě

Air Products Norsko bylo první společností, která komercializovala membrány z dutých vláken pro separaci dusíku na palubách lodí a námořních instalací. První závod na výrobu dusíku v místě spotřeby využívající membrány z dutých vláken na palubě lodi byl instalován v roce 1984 a první na námořní plošině v roce 1985. Do současnosti Air Products Norsko dodalo více než 1200 membránových dusíkových systémů PRISM® pro širokou škálu aplikací lodí a více než 220 membrán PRISM s membránovým dusíkem pro námořní instalace.

Air Products Technologie vodíkového paliva SmartFuel® dodává palivo pro vozidla a vysokozdvižné vozíky poháněné vodíkem na vodní farmě Shikaoi v japonském městě Hokkaido.

Přechod z biomasy na vodík

Air Products Membránová technologie PRISM® PB učinila z bioplynu na vodík koncept – vytvoření čistě hořícího vodíkového paliva z obnovitelných zdrojů namísto syntézy s fosilními palivy – na farmě Shikaoi Hydrogen Farm® v japonském Hokkaidu realitou.

Tento projekt, který byl svěřen japonským ministerstvem životního prostředí, demonstruje integrovaný dodavatelský řetězec na bázi energie z vodíku, který využívá lokální obnovitelné zdroje energie pro výrobu, skladování, přepravu a použití vodíku. V rámci konsorcia pro rozvoj maloobjemové infrastruktury pro vodíkové palivové systémy pro zákazníky v Japonsku dodala společnost Air Products sérii membránových separátorů PRISM PB, která má za cíl upravit bioplyn na čištěný proud metanu, který lze použít pro syntézu vodíku a biopalivo.

„Air Products je jedničkou v dodávkách alternativních paliv pro bioplyn, vodík a nově vznikající technologie. Je vzrušující být součástí společnosti, která řídí budoucnost paliv pro dopravu, “říká John Hoffmann, Business Development, Air Products Prism Membranes.
VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PROJEKTU

Zlepšení bezpečnosti obchodních a vojenských letů

Letadla provozovaná ve vzdušném prostoru USA mají zabudovaný systém výroby inertního plynu (OBIGGS), který přivádí inertní plyn do otvoru (nebo prázdného prostoru) palivové nádrže, aby se snížila možnost exploze. Systém OBIGGS využívá vzduch z jednoho z kompresorů motoru a proudí jej přes jednotku pro dělení vzduchu s dutými vlákny, která filtruje molekuly kyslíku a vytváří proud bohatý na dusík, který nahrazuje palivové výpary v palubní palivové nádrži. Air Products PRISM Membranes je předním výrobcem modulů membrány pro separaci vzduchu (ASM) používaných ve většině dnes používaných systémů OBIGGS.

Na základě desetiletých znalostí a zkušeností ve výrobě membránových separátorů s dutými vlákny navrhli naši technici strukturu z dutých vláken vyžadovanou pro nízký tlak generovaný proudovými turbínami. Inovativní ASM vyvinuté Air Products Membrány PRISM Membranes jsou lehké a vydrží tisíce hodin vibracím a výkyvům teplot. Dnes naše trvalé ASM zajišťují bezpečnost cestujících a nákladu u většiny komerčních a vojenských letadel provozovaných v Severní Americe.

Usnadnění dýchání cestujících na železnici v Čing-chaj-tetu

Železnice Qinghaj-Tibet, osobní dopravní podnik ve vysoké nadmořské výšce, je považován za jeden z největších technických prvků moderní Číny. Díky Air Products membránové technologii PRISM®, která produkuje dýchací vzduch obohacený kyslíkem ve vozech pro cestující, mohou cestující dýchat lehce, zatímco jedou na cestách ve výšce téměř 800 metrů.

Udržování čerstvé výroby produktů s kontrolovanou atmosférou

V naší globální ekonomice lze plodiny pěstovat v jedné části světa a přepravovat na druhou stranu planety. Aby nedocházelo k kažení potravin před tím, než dorazí na místo určení, je třeba během většiny cesty vytvářet kontrolovanou atmosféru, která odstraní škodlivé účinky oxidu uhličitého a kyslíku.

Air Products vyvinul technologii pro vytvoření řízeného ovzduší pro přepravu a skladování produktů. U kontejnerových systémů se využívá membránových generátorů dusíku PRISM® pro přívod dusíku do vzduchotěsného skladovacího prostoru, kde se vytváří atmosféra se sníženým obsahem kyslíku potřebná k zpomalení procesu dozrávání. Dusík pro tyto systémy vyrábí naše membránové separátory PRISM, což je jeden z nejefektivnějších a nejpohodlnějších způsobů dodávky dusíku pro tuto aplikaci.

Naše membránová technologie PRISM poskytuje dopravcům a distributorům časově polštář pro přepravu lahodných potravin, aby si spotřebitelé mohli po celý rok užívat čerstvých plodin!

Membránová Řešení pro Bezpečnější, Čistší a Produktivnější Svět

Naši zkušení technici s vámi ve spolupráci naleznou nejlepší řešení pro váš proces nebo aplikaci.

ZJISTĚTE VÍCE