logo Go to Home Page

Naše nejmodernější zařízení

Jednou ze základních zásad filozofie Air Products 4S je rychlost. Naše nejmodernější technická, technologická a výrobní střediska, strategicky umístěná na rozvíjejících se trzích po celém světě, nám umožňují jednat rychle a být inovativní v reakci na potřeby našich zákazníků.

Technické centrum v Púne

Pune office Air Products provozuje špičkové technické středisko v indickém městě Púne, které poskytuje technologie a vybavení pro separaci vzduchu, výrobu vodíku a související technologie pro aplikace průmyslových plynů. Centrum funguje jako inženýrské centrum, centrum dodávek a stavebnictví inovace pro naše aktivity v Indii a po celém světě.

Air Products již téměř dvě desetiletí působí v Indii, jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik. Technické centrum v Púne nadále rozšiřuje naši působnost v dané zemi udržováním pevných vztahů s našimi stávajícími obchodními partnery a partnery ve společných podnicích a budováním pevných vztahů s klíčovými investory při vývoji řešení pro místní trh a poskytování vynikajících služeb zákazníkům.


Technologické středisko Asie

Asia Tech Center Naše asijské technologické centrum v čínském parku Zhangjgon v Šanghaji v Číně je vybaveno nejmodernějším výzkumem a vývojem (R&D) pro podporu rychlého rozvoje čínského a asijského trhu pomocí pokročilých aplikačních technologií. V centru sídlí sedm laboratoří, které slouží široké škále rychle rostoucích trhů, včetně oblasti životního prostředí, nové energie, pokročilé elektroniky, zpracování kovů, potravin a nápojů, chemikálií a farmaceutického průmyslu a sklářství.

Air Products byla v roce 2005 první globální spoleèností zabývající se prùmyslovým plynem, která v Číně zavedla interní kapacitu pro výzkum a vývoj. Naše asijské technologické centrum prošlo nìkolika cykly expanze a je jedním z našich klíèových technologických center na svìtì.


Technologické centrum Saudské Arábie

Saudi Arabia Tech Center Air Products pracuje v Saudské Arábii od sedmdesátých let a v zemi investuje od roku 2012 v součinnosti s partnery ve společném podniku dlouhodobé investice. V současné době provozujeme špičkové technologické technologické centrum v technologickém středisku Dahran Techno Valley Science Park, které slouží jako základní kámen pro naši technologii a rozvoj projektů v království Saudské Arábie a na Blízkém východě.

Středisko poskytuje odborné odborné znalosti v oblasti technologií pro podporu nových příležitostí pro průmyslové plyny se zaměřením na zlepšení procesní bezpečnosti, energetické účinnosti, spolehlivosti a provozní dokonalosti pro potřeby regionálních zákazníků. Představuje rovněž základnu pro spolupráci s regionálními univerzitami.


US Technology Center

Adsorption Lab Naše USTechnologické středisko se nachází v Pensylvánii (USA) a je globálním centrem technologického rozvoje. V tomto závodě provozujeme laboratoře pro adsorpční, kryogenní, mražení, mletí, čistou energii a práci s vodíkem laboratoře, kde pracujeme na pokroku v celé řadě procesů pro separaci plynů, čištění a aplikace. Naši techničtí odborníci používají základní vlastní měření a modelování na zkušebních zařízeních při pilotním měřítku pro návrh produktů s lepším výkonem a energetickou účinností.
Caojing, centrum výroby kryogenního zařízení

Caojing cold box assembly Naše výrobní centrum pro kryogenní zařízení Caojing se nachází v čínském Šanghaji. Centrum zajišťuje konstrukci a návrh chlazených boxů a kryogenní separační kolony se vzduchem a uhlovodíky a výrobu chlazených boxů pro celosvětové projekty. Rovněž zajišťuje podporu výroby na pracovišti včetně připojení k kolonám a boxům, dodatečné montáže kolon na pracovišti a opravy provozních závodů na hliníkovém zařízení.

Naše výrobní centrum v Caojingu, které je certifikováno podle normy ISO 9001 a různých mezinárodních předpisů, navrhuje a vyrábí výrobky podle specifických požadavků zákazníků a prvotřídních standardů kvality. Centrum se nachází v blízkosti mola hluboké vody a je schopno vyrobit zařízení v celosvětovém měřítku vyrobená v dílně.


Výrobní středisko zařízení Port Manatee

Port manatee V našem závodě na výrobu zařízení v Port Manatee na Floridě v USA vyrábíme malé, střední a velmi velké kryogenní tepelné výměníky pro podporu trhu s LNG. Závod s rozlohou zhruba 400 000 čtverečních stop poskytuje snadný přístup k portským službám a umožňuje nám vyrábět tepelné výměníky LNG v široké škále velikostí požadovaných na trhu. Naposledy jsme přidali nejmodernější zařízení na testování zařízení, které umožňuje sběr dat a vývoj návrhů pro novou generaci našich inovativních vinutých výměníků tepla.

V závodě Port Manatee také vyrábíme zařízení používaná v našich činnostech v oblasti separace vzduchu a uhlovodíků, jako jsou kolony, nádoby, chlazené boxy, předem montované moduly závodu a nosné plošiny.


Air Products Středisko výroby membrán PRISM®

Air Products St Louis Air Products Produkty Membrány (APPM) PRISM® se vyrábějí výhradně v našem závodě v St. Louis, Missouri (USA). Tento jedinečný závod na výrobu membrán je vybaven výrobním vybavením na zakázku, které je určeno pro flexibilní výrobu. Technici mohou přepracovat důležité součásti tak, aby se rychle změnili mezi vlákny, což umožní závodu přizpůsobit se různým požadavkům na produkt.

Samostatný závod je obchodní, výzkumné a výrobní centrum pro všechny produkty s membránou PRISM. Úzký vztah mezi výzkumnými pracovníky, inženýry a výrobními techniky nám umožňuje rychlou komercializaci koncepcí membránových vláken.


Výrobní centrum zařízení Rotoflow®

Rotoflow Naše výrobní centrum zařízení Rotoflow® se nachází ve Fogelsvillu v Pensylvánii (USA). Díky špičkovému výzkumu a vývoji ve spojení s našimi odbornými znalostmi jak z výrobních, tak z provozních provozů naši technici a technici stále vedou na čele inovací produktů.   

Závod s rozlohou 18 000 čtverečních stop je vybaven nejmodernějšími vyvažovacími a obráběcími zařízeními, zařízeními pro kontrolu přesnosti, testem odstředění při okolním a kryogenním tlaku a tlakovými zkouškami, abychom zajistili efektivní výrobu a opravy všech typů zařízení pro strojní turbín je rozhodující pro provoz závodu.

Zařízení Rotoflow je certifikováno podle normy ISO 9001 a naše strojní zařízení pro výrobu turbín jsou navržena pro spolehlivost a jsou vyrobena tak, aby splňovala nejpřísnější požadavky na bezpečnost.