logo Go to Home Page
Sean D. Major
Sean D. Major stáhnout obrázek

Sean D. Major

Výkonný viceprezident, ředitel právního oddělení a tajemník

Sean D. Major zastává ve společnosti Air Products funkci výkonného viceprezidenta a ředitele právního oddělení & tajemníka. Jeho odpovědností je vedení celosvětové právní organizace společnosti. V průběhu roku 2020 rovněž převzal odpovědnost za globální firemní organizaci v oblastech životního prostředí, zdraví a bezpečnosti & kvality. 

Pan Major má rozsáhlé zkušenosti s právní podporou a poradenskou činností představenstev, vrcholových manažerů a výkonného vedení veřejných společností, zejména v oblasti záležitostí týkajících se správy a řízení společnosti, strategických partnerství, akvizic a odprodejů, restrukturalizací, společných firem (joint ventures), financování projektů a transakcí na kapitálových trzích. Za svou kariéru pan Major žil a pracoval jak v Asii, tak v Evropě, kde úspěšně vyjednal, zdokumentoval a uzavřel celou řadu komplexních mezinárodních transakcí, zahrnujících více než 50 jurisdikcí. 

Než se pan Major přidal v roce 2017 ke společnosti Air Products, působil od roku 2007 jako výkonný viceprezident a ředitel právního oddělení a tajemník v Joy Global, vedoucí společnosti na poli výroby a servisu zařízení pro vysoce produktivní těžbu. V letech 2011-2016 působil pan Major jako ředitel, a od roku 2013 také jako předseda FutureGen Industrial Alliance, konsorcia výrobců energie spolupracujících s Ministerstvem energetiky Spojených států na navrhování a schvalování komerčního využití skladování CO₂ ve slaných roztocích, pokročilých kritických aspektech kyslíkového hoření, zachytávání uhlíku a skladovacích technologiích. Ve své předchozí kariéře byl pan Major zaměstnán společnostmi Johnson Controls a Abbott Laboratories, kde postupem času kariérně postupoval na pozice se stále vyšší právní odpovědností. Než se pan Major přesunul na interní právní pozice, pracoval 7 let v soukromých právních praxích v Chicagu a Tokiu. 

Sean D. Major získal bakalářský titul z ekonomie na Universitě DePauw, titul doktora práv na Univerzitě práv v Indianě a titul MBA na Northwestern University’s Kellogg School of Management. 

4/2023