logo Go to Home Page
| Praha

Společnost Air Products za fiskální rok 2021 dosáhla čistého zisku přes 2,1 miliardy USD

Společnost Air Products (NYSE: APD) ve fiskálním roce 2021 dosáhla celosvětové tržby v hodnotě 10,3 miliardy dolarů a její čistý zisk vzrostl o 10 procent na 2,115 miliardy dolarů. Skvělé hospodářské výsledky firma dosáhla díky stoupajícím cenám produktů a objemům realizovaných obchodů. A to navzdory velkým investicím do podpory udržitelnosti i přes problémy způsobené pandemií Covid-19.

Roční tržby společnosti ve výši 10,3 miliardy USD vzrostly oproti předchozímu roku o 17 procent. Na jejich růstu se podílely vyšší prodejní ceny hlavních produktových řad a stoupající poptávka na všech trzích. Hrubý zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) byl meziročně navýšen o 7 procent a dosáhl 3 883 milionů USD. 

Kvůli vyšším nákladům na energie při výrobě došlo k poklesu marže čistého zisku (GAAP) o 130 bazických bodů na 20,5 procenta.  Upravený zisk na akcii (EPS) přesto vzrostl o 8 procent na hodnotu 9,02 USD.

„Kromě udržení a rozvoje stávající výroby jsme v uplynulém roce zahájili významné projekty na výrobu čistého vodíku a zachytávání uhlíku. To nás staví do pozice lídra nízkoemisních technologií v oboru technických plynů a zároveň nám to umožnuje udržitelný rozvoj našeho byznysu,“ popsala Radka Ševčíková, generální ředitelka Air Products CZ/SK/HU, aktivity, které budou v budoucnu zajišťovat kontinuitu výborných ekonomických výsledků firmy.

Mezi zmíněné projekty se řadí výstavba výroben modrého vodíku se zachytáváním uhlíku v kanadské Albertě za 1,3 miliardy USD a v kalifornské Louisianě za 4,5 miliardy dolarů, nebo akvizice separační jednotky zemního plynu v Jazanu v Saúdská Arábii v hodnotě 12 miliard USD. Ve fiskálním roce 2022 tak firma předpokládá kapitálové výdaje ve výši 4,5 až 5 miliard USD. 

Základní filosofií podnikání společnosti Air Products je růst, úspora a péče. Je lídrem v inovacích, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a v podpoře rozmanitosti a sounáležitosti komunit. Za aktivity v oblasti udržitelnosti je společnost opakovaně oceňována zlatou medailí EcoVadis, stabilně se umísťuje v žebříčcích Barron's 100 Most Sustainable Companies , 100 Best Corporate Citizens, Human Rights Campaign Foundation's 2021 Corporate Equality Index a Dow Jones Sustainability Index North America a je signatářem CEO Action for Diversity & Inclusion™. 

Společnost Air Products za fiskální rok 2021 dosáhla čistého zisku přes 2,1 miliardy USD.


O společnosti Air Products 
Air Products (NYSE: APD) je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství. Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost v roce 2020 dosáhla obratu ve výši 8,9 miliard USD, působí v 50 zemích a její současná tržní kapitalizace činí přibližně 60 miliard USD. Více než 19 000 kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců z různých prostředí je poháněno vyšším posláním společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení, jež jsou přínosem pro životní prostředí, podporovat udržitelný rozvoj a řešit výzvy, kterým čelí zákazníci, komunity i celý svět. Pro více informací navštivte webové stránky www.airproducts.cz nebo nás sledujte na portálech LinkedIn, Twitter, Facebook nebo Instagram.