logo Go to Home Page
| Praha

Air Products získala zlatou medaili EcoVadis za společenskou odpovědnost firem již po čtvrté za sebou

Společnost Air Products (NYSE: APD), přední světový producent průmyslových plynů, již počtvrté za sebou získala zlatou medaili EcoVadis za udržitelné podnikání a společenskou odpovědnost. Nadnárodní ratingová agentura tak firmu ocenila za výsledky při ochraně a zlepšování životního prostředí, pracovních podmínek a vztahů s obchodními partnery.

„Další nejvyšší ocenění EcoVadis je pro nás potvrzením, že naše úsilí má smysl. Udržitelnost je zakotvena v naší obchodní strategii a základním konceptem našeho podnikání je růst, úspora a péče.,“ řekla o významu obdržení nejvyššího ocenění od renomované agentury Radka Ševčíková, generální ředitelka Air Products CZ/SK/HU. 

Obdržení čtvrté zlaté medaile od společnosti EcoVadis zavazuje společnost Air Products pokračovat v úsilí o zlepšení společenské odpovědnosti ve fiskálním roce 2021/2022. „Zlatá medaile je pro nás motivací i do budoucna. Inovacemi produktů a technologií chceme do roku 2030 snížit intenzitu emisí CO2 o třetinu. Nadále budeme zvyšovat rozmanitost v profesních a manažerských rolích a lépe pečovat o naše zaměstnance, partnery i komunity,“ doplnila Radka Ševčíková cíle, které chce firma dosáhnout.

Za aktivity v oblasti environmentální, sociální a správní transparentnosti byla společnost uvedena také na seznam 100 Best Corporate Citizens agentury 3BL Media. Již desátý rok po sobě byla zařazena do ročenky Sustainability report 2021, nejkomplexnější publikace poskytující hloubkovou analýzu výkonu společenské odpovědnosti, vydávané agenturou S&P Global. A za snižování emisí se Air Poducts dostala na seznam Carbon Clean 200 vedený neziskovou organizací As You Sow a na žebříček 100 Most Sustainable Companies od agentury Barron. 

EcoVadis hodnotí a průběžně monitoruje CSR aktivity více jak 65 tisíc společností ve 160 zemích světa a poskytuje jim nástroje ke jejich zlepšení. Metodika hodnocení sleduje kritéria ve čtyřech hlavních kategoriích: životní prostředí, práce a lidská práva, etika a udržitelné zadávání zakázek. Řídí se ověřitelnými mezinárodními standardy CSR, včetně globálních firemních principů, úmluv Mezinárodní organizace práce, standardu Global Reporting Initiative a ISO 26000.

Další informace o závazku společnosti Air Products k udržitelnému rozvoji naleznete na adrese: https://www.airproducts.com/company/sustainability/sustainability-report 


O společnosti Air Products 
Air Products (NYSE: APD) je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství. Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost v roce 2021 dosáhla obratu ve výši 10,3 miliard USD, působí v 50 zemích a její současná tržní kapitalizace činí přibližně 50 miliard USD. Více než 20 000 kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců z různých prostředí je poháněno vyšším posláním společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení, jež jsou přínosem pro životní prostředí, podporovat udržitelný rozvoj a řešit výzvy, kterým čelí zákazníci, komunity i celý svět. Pro více informací navštivte webové stránky www.airproducts.cz nebo nás sledujte na portálech LinkedIn, Twitter, Facebook nebo Instagram