logo Go to Home Page

Co kupujeme

Naše dodavatelská základna je neustále prověřována s ohledem na příležitosti ke sjednocení požadavků. Pro splnění tohoto úkolu využíváme národní, regionální a mezinárodní smlouvy, které jsou obvykle uzavírány na několik let. Upozorňujeme potenciální dodavatele, aby splnění základních požadavků automaticky nezaručilo, že budete přidáni na náš seznam dodavatelů.

Projděte si níže uvedený seznam produktů a zjistěte, zda existuje shoda s produktovou řadou vaší společnosti. Pokud je nalezen odpovídající zápas, dejte nám vědět. V případě zájmu vás bude kontaktovat zástupce Air Products.


Chemikálie 

Aktivovaný oxid hlinitý
Molekulární síta
Aktivní uhlík  
Pryskyřice
Katalyzátory
Likvidace odpadů
Distributor Chemicals
Chemické výrobky pro úpravu vody
Maziva,

Generále 

Počítače / software / příslušenství
Kancelářské vybavení / spotřební materiál
Laboratorní vybavení a zásoby
Telekomunikační zařízení
Údržbový materiál
Bezpečnostního vybavení

Napájení  
Primární energie

Zemního plynu
LPG
Olej
Palivové oleje

Výrobní zařízení 

Analytická zařízení
Tlakové nádoby
Automatické a ruční ventily  
Potrubí / armatury
Dmychadla
Zařízení pro řízení procesu
Kompresory / čerpadla / výměníky tepla
Kompaktní zařízení na nosné plošině
Elektrická zařízení / motory
Nádrže

Služby

Služby ve stavebnictví 
Technické služby
Obchodní služby
Služby údržby