logo Go to Home Page

Zásady ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

Hodláme dosáhnout nejlepších výsledků v tomto oboru v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Zavazujeme se dodržovat následující principy při našich celosvětových aktivitách:

  • Dodržování všech platných zákonů a předpisů týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.  
  • Neustálé zlepšování zdravotních a bezpečnostních opatření směřující k eliminaci výskytu zranění.  
  • Soustavná snaha zmírnit dopad naší výroby na životní prostředí.  
  • Konstrukce a provoz našich závodů a zařízení způsobem, který chrání životní prostředí a zdraví, bezpečnost a zabezpečení našich zaměstnanců, dodavatelů a veřejnosti.  
  • Vývoj a výroba produktů, které lze vyrábět, distribuovat, používat, recyklovat a likvidovat způsobem, který je bezpečný a neohrožuje životní prostředí.  
  • Stávající a nová rizika v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti jsou pochopena a zpracována prostřednictvím našich postupů řízení rizik.
  • Vést transparentní diskuze o našich aktivitách z hlediska životního prostředí a bezpečnosti.  
Seifi GhasemiSeifi Ghasemi
Předseda, prezident a generální ředitel