logo Go to Home Page

ISO 26000

Vytváříme čistší a zelenější budoucnost...odpovědně

Společnost Air Products se ve všech svých provozech napříč všemi evropskými zeměmi řídí směrnicí ISO 26000:2010 o společenské odpovědnosti. 
Dokazuje to, že se snažíme být společensky odpovědnou společností tím, že se zasazujeme o udržitelnost a jednáme čestně, přičemž se zodpovídáme našim zainteresovaným stranám za dopad našich rozhodnutí a činností na společnost a životní prostředí.

Norma ISO 26000 o sociální odpovědnosti v Evropě

  • Pokrývá sedm hlavních témat.
  • Naše divize průmyslových plynů ve Španělsku byla v roce 2019 první, která dodržovala pokyny normy ISO 26000.
  • Jedenáct evropských zemí nyní postupuje podle normy ISO 26000, aby začlenilo společensky odpovědné chování do své struktury organizace.

CENTRUM PODKLADŮ