Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

ISO 26000

Vytváříme čistší a zelenější budoucnost...odpovědně

Společnost Air Products se ve všech svých provozech napříč všemi evropskými zeměmi řídí směrnicí ISO 26000:2010 o společenské odpovědnosti. 
Dokazuje to, že se snažíme být společensky odpovědnou společností tím, že se zasazujeme o udržitelnost a jednáme čestně, přičemž se zodpovídáme našim zainteresovaným stranám za dopad našich rozhodnutí a činností na společnost a životní prostředí.