Zásady kvality společnosti Air Products

 

Air Products se zavazuje plnit potřeby svých zákazníků. Stanovili jsme a pravidelně revidujeme obchodní cíle, abychom zajistili kvalitu našich produktů a služeb.

Zavázali jsme se dodávat produkty a služby dle specifikací a včas.

Jsme odhodláni soustavně zlepšovat naši celkovou kvalitu výkonu a rozvíjet dovednosti zaměstnanců pro výkon své role s cílem vedoucího postavení v oboru.

Udržujeme systém řízení, který splňuje naše obchodní potřeby a požadavky, a provádíme pravidelné revize za účelem zjištění a upřednostnění příležitostí k zlepšení.

Obchodní cíle a cíle jsou komunikovány, srozumitelné a implementovány napříč společností.

Stáhnout zásady kvality