logo Go to Home Page

Zásady kvality společnosti Air Products

Air Products se zavazuje plnit potřeby svých zákazníků a platné zákonné a regulační požadavky. Stanovili jsme a pravidelně revidujeme obchodní cíle, abychom zajistili kvalitu našich produktů a služeb.

Zavázali jsme se dodávat produkty a služby dle specifikací a včas.

Jsme odhodláni soustavně zlepšovat naši celkovou kvalitu výkonu a rozvíjet dovednosti zaměstnanců pro výkon svých rolí s cílem vedoucího postavení v oboru.

Udržujeme systém řízení, který splňuje naše obchodní potřeby a požadavky, a provádíme pravidelné revize na základě rizik, které určují a upřednostňují příležitosti k zlepšení.

V rámci společnosti jsou komunikovány, chápány a implementovány zásady jakosti, obchodní cíle a záměry.

Stáhnout zásady kvality