Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
close up burner flame

Kyslíko-palivový hořák Cleanfire® Gen 1

Robustní kyslíko-palivový hořák prakticky bezúdržbový, který funguje i v drsných podmínkách

Kyslíko-palivový hořák Cleandire Gen 1 Air Products se osvědčil jako účinný a robustní systém kyslíko-palivového hořáku instalovaný pro tavení nebo plné tavení skla nebo tavení frity. Odolává drsným a prašným podmínkám, které se často vyskytují v blízkosti kouřovodu a v bouřlivé atmosféře, např. Malých kontejnerových pecích a fritových pecích. Abychom vám pomohli porozumět, zda je tento hořák vhodný pro vaše potřeby, můžeme uspořádat demonstraci v naší pilotní laboratoři pro pokročilé laboratoře pokročilé čisté energie.

Laboratoř pokročilé čisté energie – virtuální ukázky globálním umístěním

Laboratoř pokročilé čisté energie je naše nejnovější předváděcí zařízení, které je schopné usnadnit vývoj a testování v plném rozsahu spalovacích systémů s využitím skutečných zákaznických paliv. Vzdálený zobrazovací systém navíc umožňuje účast v reálném čase na testování prostřednictvím internetu.