logo Go to Home Page

Hořák Cleanfire® HRₓ™

Kyslíko-palivový hořák nové generace pro sklářský průmysl

Air Products Cleanfire® Hořák HRₓ™ využívá možnosti odstupňovaného kyslíku a umožňuje uživatelům kontrolovat velikost a umístění stupňování. Je nutné použít protokol o provedení testu a opravy přetlakového ventilu HRₓ™ Hořák nabízí rozšířenou funkčnost a flexibilitu díky bezkonkurenčnímu výkonu pece na tavení skla ať už jako přídavný hořák pro doplnění provozu vzducho-palivové pece, nebo v plně kyslíko-palivové peci pro zvýšení účinnosti paliva, snížení emisí NOₓ nebo snížení množství pěny.

Váš klíčový provozní personál může mít okamžitý přístup k aktuálním provozním parametrům hořáku ve své řídicí místnosti nebo na vzdálených počítačích a chytrých zařízeních prostřednictvím služby Air Products Smart Technology, která využívá nejmodernější diagnostické snímače na hořáku a bezdrátovou komunikaci technologie pro sledování a řízení našich plynů a zařízení, a také sledování klíčových parametrů procesu.

Abychom vám pomohli porozumět, zda je tento hořák vhodný pro vaše potřeby, můžeme uspořádat ukázku v naší pilotní laboratoři pro pokročilé laboratoře pokročilé čisté energie.

Hořák Cleanfire® HRₓ™

  • Cleanfire® HRₓ™ hořák využívá principů stupňování kyslíkem pro rozšíření funkčnosti a rozsahu výhod, což umožňuje rozšířit funkčnost a schopnost upravit umístění a množství stupňování v různých oblastech tavicí pece pro dosažení vyššího vyzařování plamene pro vysokou účinnost paliva
  • Mimořádně nízké emise NOₓ
  • snížení pěnění pro vyšší kvalitu výroby skla,
  • zvýšenou produktivitu,
  • Volitelné vybavení pro vzdálené sledování výkonu

Vodíkové směsi pro tavení skla, vyvíjející se technologie

Hořák HRx je dobře vybaven pro zvládnutí spalování zemního plynu a směsí vodíku a dusíku. Poskytuje okamžitou cestu ke snížení vaší uhlíkové stopy, aniž by způsobil:

  • Vyšší teploty stěny hrudníku
  • Zvýšené emise NOx
  • Neefektivnost tavení skla

KYSLÍKO-STUPŇOVÉ SPALOVÁNÍ V KYSLÍKO-PALIVOVÝCH TAVNÝCH PECÍCH

Tento dokument popisuje principy stupňování kyslíkem a jeho nové použití v pecích na tavení skla k dosažení celé řady výhod.

LABORATOŘ POKROČILÉ ČISTÉ ENERGIE – VIRTUÁLNÍ UKÁZKY GLOBÁLNÍM UMÍSTĚNÍM

Laboratoř pokročilé čisté energie je naše nejnovější předváděcí zařízení, které je schopné usnadnit vývoj a testování v plném rozsahu spalovacích systémů s využitím skutečných zákaznických paliv. Vzdálený zobrazovací systém navíc umožňuje účast v reálném čase na testování prostřednictvím internetu.

Kyslíko-palivový hořák Cleanfire® HRₓ™

Podívejte se na naše krátké video, abyste lépe pochopili, jak vám tato vypalovačka může pomoci zvýšit váš výkon a produktivitu pro lepší sklo.

Hledáte novou generaci technologie kyslíko-palivového tavení skla?

Nechte Air Products aplikačních techniků předvést jedinečnou kombinaci výhod, které vám nový hořák Cleanfire® HRₓ™ může přinést do provozu.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

CENTRUM PODKLADŮ