logo Go to Home Page

Systém Cryo-Condap®

Kryogenní regenerace a snížení obsahu organických těkavých sloučenin (VOC)

Chcete snížit emise a regenerovat rozpouštědla pomocí jediné technologie?

The Cryo-Condap® systém, naší patentovanou technologií pro regeneraci rozpouštědel, je řešením, které hledáte.

Systém používá kapalný dusík ke kondenzaci VOC při nejbližší teplotě k bodu mražení. Díky tomuto nastavení se zobrazuje Cryo-Condap® systém má optimální rychlost kondenzace, díky které lze snadno odstranit VOC z proudu plynu, splnit požadavky legislativy na ochranu životního prostředí a vypustit jej do atmosféry.

Rozpouštědla lze v případě potřeby regenerovat pro opětovné použití. Čistý plynný dusík je k dispozici pro opětovné použití při vytváření ochranné atmosféry a proplachování na pracovišti. V některých případech mohou nahrazené náklady převýšit náklady na kontrolu.

Podívejte se, jak Cryo-Condap® systém vám může pomoci dosáhnout emisních cílů.

Jaké jsou výhody technologie Air Products Cryo-Condap®?

Splnění emisního cíle

Technologie Cryo-Condap® vám umožní splnit nejpřísnější legislativu týkající se emisí VOC

Obnovte rozpouštědla

Systémy Cryo-Condap® dokáží regenerovat prakticky 100% většiny typů rozpouštědel a umožnit jejich opětovné použití zpět ve vašem procesu.

Minimalizace provozních nákladů

Proces Cryo-Condap® produkuje čistý dusík, který lze použít pro inertizaci

Zacházení s toky více rozpouštědel

Může zpracovávat více rozpouštědel přítomných v jednom proudu plynu a zajišťuje tak splnění úrovní emisí

Odborná technická podpora

Naše týmy pro kryogenní a technické řešení poskytují odbornou podporu a konzultace

Zeptejte se odborníka

"Jaké jsou hlavní výhody kryogenní kondenzace?"
Pomáhá splnit místní legislativu týkající se emisních limitů VOC, podporuje regeneraci a recyklaci odpadních rozpouštědel a má minimální provozní náklady.

Technologie Cryo-Condap®

Toto krátké video ukazuje, jak systém Cryo-Condap® pomáhá dosáhnout vašich cílů v oblasti emisí.

Chcete snížit emise a regenerovat rozpouštědla?

Náš kryogenní tým, který vám poskytne odbornou podporu a konzultaci pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás