Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Photo of the Cryogenic Hydrogen/Helium Compressor system at a customer site

Kryogenní vodík nebo kompresor helia

Jedná se o nízkonákladový způsob, jak splnit vaše výrobní požadavky

Průmysloví výrobci, kteří vyžadují vysokotlaký vodík pro chemickou výrobu, rafinování a výrobu bioenergie, mohou nyní snížit náklady a zlepšit dobu provozu díky využití Air Products „Kryogenní vodík nebo kompresor helia (CHC) systému. Vlastní technologie je systém pro dodávku kapalného vodíku, který zajišťuje naprostou provozní flexibilitu pro průtok vodíku až 120 000 m³ / h při tlacích až 10 000 psig. Změny výrobních potřeb lze splnit okamžitě, což snižuje náklady a minimalizuje prostoje.

Více způsobů, jak může CHC snížit náklady a další výhody

ap0088-dollar-sign
Nižší kapitálové výdaje

Efektivita systému CHC vyžaduje k dosažení požadovaných požadavků na průtok a tlak méně kapitálové investice

0859-bar-chart
Snížení provozních nákladů minimalizací ztrát větrání

Proces s dvoufázovým průtokem může zachytit plyn vytvořený normálním odpařováním s následným únikem tepla a uvést jej do procesu

1093-lightning-bolt
Vyšší účinnost díky sledování zatížení

S Air Products unikátní technologií sledování zátěže může výkon systému kolísat a těsně odpovídat měnícím se požadavkům poptávky.

1013-hammer
Jednoduchá instalace

Systém CHC se skládá z kompletně smontovaných modulárních komponentů, které lze snadno a bezpečně nainstalovat na pracovišti

0933-battery
Spolehlivá dodávka

Díky distribuční síti strategicky rozmístěných po celé Severní Americe, specializovaným řidičům a patentovanému logistickému softwaru je včasná dodávka plynu 99,95%