Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Computer processors

Aktivovaný vodík pro zpětné přetavení bez tavidla pro balení v úrovni oplatky

Vlastní, patentovaná inovace pro aplikace na úrovni oplatkových obalů, včetně hrblatníku a přeplnění měděným sloupkem

V návaznosti na naše 25leté patentované inovace pro globální obor balení elektroniky vyvinula společnost Air Products technologii Air Attachment (EA), což je nová pájecí technologie bez tavidla, která využívá aktivovaný vodík při okolním tlaku a počáteční teplotě. 100 ° C, aby se odstranily oxidy kovů z rázů elektrolyticky pokovovaných polovodičových destiček a umožnila přeformátování těchto rázů pro získání správného tvaru a velikosti pro propojení na obal nebo podklad.