logo Go to Home Page

Aktivovaný vodík pro zpětné přetavení bez tavidla pro balení v úrovni oplatky

Vlastní, patentovaná inovace pro aplikace na úrovni oplatkových obalů, včetně hrblatníku a přeplnění měděným sloupkem

V návaznosti na naše 25leté patentované inovace pro globální obor balení elektroniky vyvinula společnost Air Products technologii Air Attachment (EA), což je nová pájecí technologie bez tavidla, která využívá aktivovaný vodík při okolním tlaku a počáteční teplotě. 100 ° C, aby se odstranily oxidy kovů z rázů elektrolyticky pokovovaných polovodičových destiček a umožnila přeformátování těchto rázů pro získání správného tvaru a velikosti pro propojení na obal nebo podklad.

Výhody technologie elektronového příslušenství (EA)

Technologie EA pro aktivaci vodíku nabízí následující výhody pro přeformování hrotu::

  • Zlepšuje kvalitu přefiltrování (bez pájecích dutin a destiček)
  • Zvyšuje produktivitu (sériově vyráběný proces, není nutné dodatečné čištění plátek a čištění v peci)
  • Snížení nákladů na vlastnictví (není třeba čisticí zařízení, řešení, pracovní práce a tavidla)
  • Zvyšuje bezpečnost (bez vystavení tavidlu, použití netoxické a nehořlavé směsi plynů). 
  • Omezuje problémy s ohledem na životní prostředí (žádné organické výpary, nebezpečné zbytky a CO2 emise)

Bezdrátové pájení s použitím technologie elektronického upevnění (EA)

Vlastní, patentovaná inovace pro aplikace na úrovni oplatkových obalů
Systém zpětného toku pístu EA UP 1200 Elektrron Attachment bez tavidla vyvinutého společností Air Products a naším partnerem pro zařízení Sikama International.

Elektronový doplňkový systém (EA) bez zpětného toku, systém

Air Products spolupracuje se společností Sikama International na zavedení systému zpětného toku elektronu bez upevnění elektronů (EAUP1200) v segmentu balení elektronkových destiček na oplatkách. Pec je určena k odstraňování oxidů kovů z pájených hrbolů na pláštích UBM a pájecích čepů z měděných sloupkových desek pomocí technologie EA. Aktivovaný vodík vytváří ionty vodíku, které při absenci tradičních procesů tavení indukují přeformování pájky do finálního tvaru.

Kontaktujte nás

Náš technický tým je tu pro vás, aby vám pomohl. Objednejte si některou z nich zdarma!

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ