logo Go to Home Page

Systém endogenního dusíku zředěný dusíkem

Zlepšete provoz žíhacího vedení endogenními plyny zředěnými dusíkem

Endotermické generátory plynu poskytují malou flexibilitu pro přizpůsobení atmosféry pro dosažení výsledků nejvyšší kvality. Nicméně endotermický plyn lze mísit s dusíkem, aby se upravilo složení atmosféry podle konkrétní slitiny uhlíkové oceli, která se zpracovává. Například může být žádoucí snížit rosný bod enda, čímž se zvýší redukční potenciál pro jasnější povrchovou úpravu. Alternativně může být uhlíkový potenciál atmosféry v rozsahu od neutrálního po cementování na základě zpracovávaného materiálu až po rozsah.

Výhody zředění endogenu dusíkem

Endotermické generátory plynu poskytují malou flexibilitu pro přizpůsobení atmosféry pro dosažení výsledků nejvyšší kvality. Nicméně endotermický plyn lze mísit s dusíkem, aby se upravilo složení atmosféry podle konkrétní zpracovávané slitiny. Například může být žádoucí snížit rosný bod endoskopu a zvýšit redukční potenciál pro jasnější povrchovou úpravu. Alternativně může být uhlíkový potenciál atmosféry v rozsahu od neutrálního po cementování na základě zpracovávaného materiálu až po rozsah.

Významného zlepšení bylo dosaženo v kvalitě dílů zředěním endogenního dusíku dusíkem, což vedlo k:

  • Flexibilní nastavení atmosféry: od oduhličování po neutrální až po složení cementové atmosféry
  • Snížení změn fyzických vlastností, např. Změn rozměrů, tvrdosti povrchu
  • Lepší mikrostrukturální homogenita a menší oduhličení povrchu
  • Používá se pro jasné žíhání
  • Nízké investiční a instalační náklady
  • Nepřetržitá regulace pomocí analyzátorů atmosféry a cloudového připojení
  • Bezpečnostní prvky v souladu s normou EN 746-3
  • Navrhněte v souladu s normou ATEX

Výhody používání endogas zředěného dusíkem

Omezení odchylek a rozšíření fyzických vlastností
Lepší mikrostrukturální homogenita a menší oduhličení povrchu
Výroba komponentů, které splňují přísné specifikace
Snížení sazí a delší životnost pásu a upínacích přípravků

Audity technických plynů

Audity mohou být tak široké nebo úzké, jak vyžaduje váš závod, od komplexních vyhodnocení celého systému dodávky plynu – skladovacích nádrží přes potrubí až po jednotlivá místa použití – až po kontrolu regulace průtoku plynu, dávkování a mísení. vlastního pece a procesního vybavení používajícího plyn. Air Products, tým technických inženýrů z oboru má praktické znalosti, které vám pomohou identifikovat způsoby, jak přidat hodnotu pro váš provoz.
OBRAŤTE SE NA AIR PRODUCTS A ZJISTĚTE, JAK MŮŽE AUDIT ZLEPŠIT VÁŠ CELKOVÝ VÝSLEDEK.

Zjistěte více o našem endogenním systému zředěném dusíkem.

Naplánujte si bezplatnou konzultaci s jedním z našich odborníků na zpracování kovů.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ