Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Metal parts entering furnace

Systém endogenního dusíku zředěný dusíkem

Zlepšete provoz žíhacího vedení endogenními plyny zředěnými dusíkem

Endotermické generátory plynu poskytují malou flexibilitu pro přizpůsobení atmosféry pro dosažení výsledků nejvyšší kvality. Nicméně endotermický plyn lze mísit s dusíkem, aby se upravilo složení atmosféry podle konkrétní slitiny uhlíkové oceli, která se zpracovává. Například může být žádoucí snížit rosný bod enda, čímž se zvýší redukční potenciál pro jasnější povrchovou úpravu. Alternativně může být uhlíkový potenciál atmosféry v rozsahu od neutrálního po cementování na základě zpracovávaného materiálu až po rozsah.

Výhody používání endogas zředěného dusíkem

Omezení odchylek a rozšíření fyzických vlastností

Lepší mikrostrukturální homogenita a menší oduhličení povrchu

Výroba komponentů, které splňují přísné specifikace

Snížení sazí a delší životnost pásu a upínacích přípravků