Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Řešení Freshline® pro mražené porce tekutin nebo past

Pro maximální pohodlí koncového uživatele s produktem snadno rozděleným do několika částí

Vysoce kvalitní a symetrické mražené granule

Dávkováním kapek tekuté přípravy jídla do lázně tekutého dusíku

Vysoce kvalitní malé mražené ploché kapičky kapalných potravin

Dávkováním kapek preparátu na roštový pás mrazicího tunelu Freshline® MP

Vysoce kvalitní mražené části kapaliny nebo polotekutiny

Ochlazením přípravy na pastu, následným tvarováním podle Vámi požadovaných specifikací a mražením