logo Go to Home Page

Ozónové systémy Halia®

Ozónová řešení pro vodní procesy a redukci odpadů

Čelíte problémům s biologicky nerozložitelným znečištěním, biologicky nepřekonatelnými složkami nebo obsahem mikro kontaminujících látek? Máte nákladný odpad, který nelze na vašem biologickém závodě ošetřit?

Tam, kde biologické úpravy dosáhnou svých limitů kvůli částečné nebo úplné biologické rozložitelnosti přítoku, může být řešením ozón. Ozón reaguje jako silná oxidující složka, která je schopná oxidovat nepřekonatelné molekuly, které nelze konvenčními biologickými metodami rozbít.

Naše Halia® ozonové systémy založené na jednoduchých nebo kombinovaných oxidacích se obvykle používají k ničení silných specifických znečištění. Naše řešení lze aplikovat před nebo za stávající závod na biologické čištění s cílem zvýšit účinnost čištění specifických molekul.

Tyto technologie jsou již dříve testovány v našich laboratořích, abychom stanovili jejich efektivitu ještě před jejich implementací do úpravny vody. Ozónová řešení pomáhají dosáhnout chemického čištění a mohou být také integrována pro snížení produkce kalu při běžném biologickém procesu o 80%.

Pro aplikace s ozónem dodává společnost Air Products kyslík pro výrobu vysoce koncentrovaných toků ozónu a rovněž některé rozpouštěcí systémy a související odborné postupy s cílem zvýšení výkonu, snížení nákladů na energii a údržbu.

Stáhnout brožuru o rozpadu ozónového kalu Halia®

Výhody ozónových systémů Halia®

Odebrání biologicky rozložitelného a mikrokontaminantu

Omezení účinnosti při biologickém čištění odpadních vod díky biologicky rozložitelným sloučeninám lze vyřešit ozonem

Ozón v jednoduchém nebo pokročilém oxidačním režimu

Naše laboratoř vám může pomoci stanovit nejlepší procesní podmínky a technologii pro vaše potřeby

Žádný odpad v ozónových systémech

Oxidační procesy využívající ozón nevytvářejí žádný jiný odpad než plynný kyslík, který lze regenerovat pro provzdušnění

Laboratorní a pilotní váhy pro testování ozónových procesů

Air Products lze testovat v laboratorním měřítku, ale také v pilotním provozu, v našich provozech přímo u našich partnerů

Snížení odpadu

Ozón lze použít v běžných vodárnách pro snížení množství produkovaného kalu o 80%.

Máte problémy s biologicky neodbouratelnými znečišťujícími látkami?

Naši odborníci na vodu přispějí ke zvýšení účinnosti čistírny odpadních vod a poradí, jak nejlépe vyhovět normám.

KONTAKTUJTE NÁS

Proces rozpadu ozónového kalu

CENTRUM PODKLADŮ