logo Go to Home Page

Dusík-metanol

Air Products může poskytnout komplexní metanolové systémy pro vytvoření spolehlivé atmosféry dusík-metanol pro aplikace tepelného zpracování. Dusík, metanol a malé množství uhlovodíkového plynu se v peci mísí do reakční atmosféry, což v podstatě odpovídá endotermickému plynu během cementace, karbonitridování a tvrzení. Nabídka zahrnuje přesné regulační systémy průtoku pro zajištění optimální směsi a metanolové trysky s vynikajícím výkonem pro atomizaci pro zlepšení účinnosti. V některých oblastech dodáváme také nádrže a čerpadla pro dodávku metanolu do vašeho závodu. Air Products „Process Intelligence dokáže připojit všechny součásti systému pro optimalizaci prostřednictvím sledování a řízení.

Mnoho výhod oproti endotermickému plynu

  • Lepší kontrola a flexibilní regulace atmosféry pro konzistentní kvalitu opracovaných částí
  • Atmosféra v peci se přizpůsobuje konkrétním vlastnostem povrchu zpracovávaného materiálu.
  • Přímá atmosféra pro zapnutí nebo vypnutí atmosféry – není nutné spouštění generátorů
  • Není zapotřebí endotermický generátor v pohotovostním režimu
  • Vyšší bezpečnost – proplachování inertním dusíkem během plnění, při volnoběhu pece a v případě poruchy pece
  • Vzdálené monitorování dat pro zlepšení výkonu pece
Kontaktujte nás

Princip funkce

Zjistěte více o našem systému dusík-metanol.

Naplánujte si bezplatnou konzultaci s jedním z našich odborníků na zpracování kovů.

Kontaktujte nás

CENTRUM PODKLADŮ

BROŽURA