logo Go to Home Page

Systémy ochranné atmosféry pro roztavený kov

Vlastní řešení pro zlepšení slévárenských operací

Air Products Technologie ochranné atmosféry pro roztavený kov mohou pomoci operátorům slévárny železných a neželezných kovů zvýšit výtěžnost a snížit celkové provozní náklady. Naše patentované technologie nahrazují atmosférický kyslík a vodní páry suchou a inertní argonovou nebo dusíkovou atmosférou, takže můžete uzavřít ochrannou atmosféru nad taveninou, abyste zabránili oxidaci kovu a vstřebávání plynu. Snížením oxidace kovu mohou vlastní technologie naší společnosti pomoci snížit náklady na slitinu a zlepšit čistotu a kvalitu taveniny, což vede k menšímu počtu oprav a množství odpadu. Díky našim patentovaným technologiím s vířivým rozprašovačem a kuželíkem můžete využívat o 50% méně plynu než běžné techniky ochranné atmosféry pro roztavený kov v indukčních a kelímkových pecích. Optimální řešení pro proces závisí na mnoha faktorech, například provozních parametrech pece, cílech kvality a aktuálních podmínkách trhu.
Stáhněte si katalogový list pro technologii vytváření roztaveného kovu

Naše technologie mohou pomoci snížit vaše celkové náklady:

  • Snížení koncentrací kyslíku na extrémně nízkou úroveň (<1,0% objemu), v závislosti na podmínkách v peci
  • Lepší tekutost kovu v důsledku nižšího začlenění oxidů do kovů, zvýšení výtěžnosti odlitku
  • Snížení vměstků a poréznosti
  • Lepší povrchová úprava a lepší obrobitelnost odlitků
  • Větší životnost vyzdívky pece
  • Nižší náklady na legování
  • Konzistentnější tepelné chemie
  • Snížení obsahu strusky a odpadu

Jak mohu zlepšit čistotu tavicí pece na výrobu nerezové oceli?

Podívejte se na naše krátké video, kde se dozvíte, že Bruce Kenworthy, Applications Engineer, zodpoví tuto často kladené otázky.

Typický výkon v porovnání s běžnými metodami

Zeptejte se odborníka

Bruce Kenworthy

Applications Engineer, North America

"Jak mohu snížit spotřebu plynu při vytváření ochranné atmosféry v tavenině?"
Snížením obsahu kyslíku nad indukční pec mají inertní plyny, obvykle argon, prokázané výhody pro ochrannou atmosféru nad roztaveným kovem, včetně vyšších výtěžků, nižšího blednutí slitiny, sníženého množství nekovových vměstků, snížené poréznosti odlitku, nižší úpravy a odlitků a prodloužení životnosti žáruvzdorného materiálu. . Konečné náklady však mohou ovlivnit náklady na inertní plyn. Air Products patentovaná technologie vířivého kuželu může zajistit tyto výhody při spotřebě argonu až o 50% méně. Při testování vedle sebe naše technologie snížila hladinu kyslíku nad pecí na méně než 2% s malým nebo žádným zásahem do tavicí operace. Konstrukce technologie navíc umožňuje, aby zůstala na místě během nabíjení a lití.

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products…

Aplikační specialisté naší společnosti vám mohou pomoci implementovat systémy přizpůsobené k splnění konkrétních potřeb.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!