logo Go to Home Page

Technologie NitroFAS® CER

Využívat tepelný výměník pro regeneraci studené energie kapalného dusíku do cirkulované chlazené vody pro použití v centrální klimatizaci nebo procesním chlazení. Toto regenerace studené energie často používají výrobci elektroniky, kteří potřebují velké množství plynného dusíku odpařeného z kapalného dusíku, což může snížit spotřebu energie jejich mechanické chladicí jednotky pro úsporu energie.

Hlavní výhody

  • Úspora nákladů na zlepšení mechanického chlazení vody používané v systémech tepelných výměníků
  • Průtok kapalného dusíku lze v případě potřeby přepínat (přemostit) automaticky nebo ručně, aby byla zajištěna stabilní a spolehlivá dodávka plynného dusíku
  • Nepřetržitý automatický provoz bez obsluhy
  • Kryogenní standardní komponenty, vysoce účinný výměník tepla
  • PLC s dotykovou obrazovkou, sledování provozních parametrů, záznam dat a událostí, statistickou regeneraci studené energie a dotazovací funkci

Plyny

Air Productsové plyny, obvykle dodávané v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšovat vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Optimalizace atmosféry pro zlepšení procesů pájení

Chcete zlepšit svůj proces? Globální tým Air Products s využitím znalostí aplikovaných v naší celosvětové zákaznické základně provádí audity na pracovišti, aby vyhodnotil váš výrobní proces a vyřešil vaše starosti. Místní audit může zajistit reálné úspory procesních nákladů a zlepšení, včetně doporučení pro zlepšení doby provozuschopnosti, dosažení vyšší produktivity a snížení výrobních nákladů, jakož i zlepšení procesů, kterých lze dosáhnout optimalizací využití plynu.
KONTAKTUJTE NÁS

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi.

Náš technický tým je tu pro vás, aby vám pomohl. Objednejte si některou z nich zdarma!

KONTAKTUJTE NÁS