Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Air Products' cryogenic liquid storage tank and vaporizer beside a manufacturing facility

Systém sledování dodávky dusíku

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu

Systém sledování dodávky dusíku (NSMS) vás upozorňuje na stav dodávky tekutého dusíku a pomáhá udržovat spolehlivější dodávku dusíku do místa použití. Specificky upozorňuje na nízkou úroveň skladování kapalného dusíku a tlak a na nízkou teplotu dusíku pro zajištění toho, aby nedocházelo k nadměrnému čerpání odpařovačů. Panel NSMS s vizuálními a zvukovými alarmy lze namontovat na dohled a na dohled obsluhy a přenáší signály ze snímačů hladiny, tlaku a teploty do kryogenního skladovacího systému.

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu

Hlavní výhodou je aplikace inovace a odborných znalostí k řešení problémů našich zákazníků

Selhání při otevírání regulačního ventilu tlaku přípojky

Průtok dusíku nemůže být přerušen poruchou ventilu nebo ztrátou energie

Čidlo pro alarm nízké čisticí hlasitosti

Adekvátní oznámení o nízké úrovni skladovací nádrže pro řízené odstavení z čištění

Teplotní spínač pro měření nízkých teplot a alarm

Signalizuje snížení výkonu odpařovače a nabízí flexibilitu pro zvýšení průtoku dusíku 

Volitelné rozhraní s Air Products 'Process Intelligence

Umožňuje sledovat a archivovat data spotřeby dusíku

Soulad s NFPA 86

Zvyšuje bezpečnost při provozu pece dodržováním norem

Typická instalace s Air Products Systém sledování dodávky dusíku

Nitrogen Supply Monitoring System