logo Go to Home Page

Kyslíko-palivové hořákové systémy pro výrobu kovů

Inovativní spalovací systémy na míru dle vašich konkrétních potřeb

Naší hlavní výhodou je využívání inovací a odborných znalostí k řešení problémů našich zákazníků. Air Products v sobě spojuje historii osvědčené technologie s desítkami let provozního know-how a zkušeností v celé řadě operací výroby kovů.

Pro současné vzducho-palivové aplikace náhrada kyslíko-palivových hořáků eliminuje odpadní dusík z procesu a umožňuje vyšší teploty plamene, které do procesu dodávají mnohem více tepla z hořáku, protože z pece v procesu formě horkých plynů.

Air Products také inovuje díky identifikaci nových aplikací pro vstup tepla v rámci operací výroby kovů a snaží se je zvýšit jejich efektivitu a efektivitu z hlediska nákladů.

Inovativní řešení a provozní dokonalost

Air Products průběžně inovuje technologie hořáků s řadou funkcí pro splnění měnících se potřeb výrobců železných a neželezných kovů.

  • Tvary plamenů
  • Profily uvolňování tepla
  • Vzduch-kyslíko-palivové možnosti
  • Konfigurace s vysokým a nízkým momentem
  • Uspořádání montáže na střechu, boční stěnu a dveře
  • Vodou chlazené a neochlazené konstrukce
  • Nízká NOx schopnosti

Technologie Air Products díky přizpůsobení charakteristik plamene potřebám jednotlivých operací přináší maximální užitek díky nejefektivnějšímu využití kyslíku a paliv, jako je zemní plyn.

Kromě toho používáme optimalizační algoritmy pro standardizaci výrobních cyklů a zlepšení opakovatelnosti. Air Products nabídky zahrnující Process Intelligence, využívající senzorové a komunikační technologie k monitorování a řízení našich plynů a zařízení a také k sledování klíčových procesních parametrů. Vaši pracovníci mohou vzdáleně přistupovat k těmto datům pro lepší porozumění procesu.

Osvědčená technologie spalování přizpůsobená tak, aby poskytovala výhody, které jsou důležité pro váš provoz…

Produktivita

Díky správné implementaci kyslíko-palivového systému lze dosáhnout významného zvýšení výroby

Úspora paliva

Byla běžně demonstrována zvýšená spotřeba paliva oproti provozu vzduch-palivo

Kovový výnos

Materiály pro nabíjení a provozní postupy se liší, ale optimalizovaný systém může vést k úsporám cenného kovu

Emise

Používání kyslíko-palivových hořáků může snížit objem spalin o 20–60% při snížení zatížení a teploty čisticí stanice. Emise NOx lze regulovat pomocí přizpůsobené konstrukce hořáku a správných provozních postupů

Úspora nákladů

Správná implementace kyslíko-palivové technologie naším zkušeným týmem může vést k celkovému snížení nákladů na tavení

Více možností paliva

Máme zkušenosti s výpočetním dynamickým modelováním kapalin, konstrukcí hořáků a pilotním testováním s použitím pevných, kapalných a plynných paliv.

Dostupné porovnání tepla: vzduch-palivo vs. kyslíko-palivové spalování

„Společnost Air Products s námi spolupracuje již déle než 15 let a pomocí kyslíko-palivové technologie zvýšila produktivitu naší společnosti o 25–35 procent. Náš provoz je nepřetržitý, proto potřebuje naše společnost v případě problému mít se na koho obrátit. Vy jste zkrátka nejlepší.“

Larry Wayne Henson, GM, Tennessee Aluminium Processors, Inc.

LABORATOŘ POKROČILÉ ČISTÉ ENERGIE – VIRTUÁLNÍ UKÁZKY GLOBÁLNÍM UMÍSTĚNÍM

Laboratoř pokročilé čisté energie je naše nejnovější předváděcí zařízení, které je schopné usnadnit vývoj a testování v plném rozsahu spalovacích systémů s využitím skutečných zákaznických paliv. Vzdálený zobrazovací systém navíc umožňuje účast v reálném čase na testování prostřednictvím internetu.

Laboratoř pokročilé čisté energie – virtuální ukázky globálních pracovišť

Laboratoř pokročilé čisté energie může usnadnit vývoj a testování v plném rozsahu spalovacích systémů pomocí skutečných zákaznických paliv. Vzdálené zobrazovací systémy navíc umožňují účast v reálném čase na testování prostřednictvím internetu.
STÁHNĚTE SI BROŽURU

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products…

Naši průmysloví odborníci vám pomohou najít optimální řešení pro vaše provozní výzvy a navrhnout způsoby, jak zvýšit vaši výrobu.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!