Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
​Oxy-fuel burner flame

Kyslíko-palivové hořákové systémy pro výrobu kovů

Inovativní spalovací systémy na míru dle vašich konkrétních potřeb

Naší hlavní výhodou je využívání inovací a odborných znalostí k řešení problémů našich zákazníků. Air Products v sobě spojuje historii osvědčené technologie s desítkami let provozního know-how a zkušeností v celé řadě operací výroby kovů.

Pro současné vzducho-palivové aplikace náhrada kyslíko-palivových hořáků eliminuje odpadní dusík z procesu a umožňuje vyšší teploty plamene, které do procesu dodávají mnohem více tepla z hořáku, protože z pece v procesu formě horkých plynů.

Air Products také inovuje díky identifikaci nových aplikací pro vstup tepla v rámci operací výroby kovů a snaží se je zvýšit jejich efektivitu a efektivitu z hlediska nákladů.

Osvědčená technologie spalování přizpůsobená tak, aby poskytovala výhody, které jsou důležité pro váš provoz…

0794-chart
Produktivita

Díky správné implementaci kyslíko-palivového systému lze dosáhnout významného zvýšení výroby

ap0130-hydrogen-energy
Úspora paliva

Byla běžně demonstrována zvýšená spotřeba paliva oproti provozu vzduch-palivo

ap0119-up-arrow
Kovový výnos

Materiály pro nabíjení a provozní postupy se liší, ale optimalizovaný systém může vést k úsporám cenného kovu

1022-air-emissions-eu-only
Emise

Používání kyslíko-palivových hořáků může snížit objem spalin o 20–60% při snížení zatížení a teploty čisticí stanice. Emise NOx lze regulovat pomocí přizpůsobené konstrukce hořáku a správných provozních postupů

ap0088-dollar-sign
Úspora nákladů

Správná implementace kyslíko-palivové technologie naším zkušeným týmem může vést k celkovému snížení nákladů na tavení

ap0013-syngas
Více možností paliva

Máme zkušenosti s výpočetním dynamickým modelováním kapalin, konstrukcí hořáků a pilotním testováním s použitím pevných, kapalných a plynných paliv.

Dostupné porovnání tepla: vzduch-palivo vs. kyslíko-palivové spalování

„Společnost Air Products s námi spolupracuje již déle než 15 let a pomocí kyslíko-palivové technologie zvýšila produktivitu naší společnosti o 25–35 procent. Náš provoz je nepřetržitý, proto potřebuje naše společnost v případě problému mít se na koho obrátit. Vy jste zkrátka nejlepší.“

Larry Wayne Henson, GM, Tennessee Aluminium Processors, Inc.

Laboratoř pokročilé čisté energie – virtuální ukázky globálním umístěním

Laboratoř pokročilé čisté energie je naše nejnovější předváděcí zařízení, které je schopné usnadnit vývoj a testování v plném rozsahu spalovacích systémů s využitím skutečných zákaznických paliv. Vzdálený zobrazovací systém navíc umožňuje účast v reálném čase na testování prostřednictvím internetu.