logo Go to Home Page

Technologie APCOS™ Air Products Kyslíko-palivový systém kupole pro výrobu železa

Vyšší flexibilita, regulace a rychlost tavení pro vaši slévárnu na bázi železa

Technologie APCOS™ je systém na bázi výfučny, který funguje ve spojení s proudem proudu vzduchu kupole. Tato technologie využívá patentovaného hořáku, který vstřikuje nadzvukový kyslík a zemní plyn jako náhradu za koks, umožňuje náhrady koksu nebo zvyšuje výrobu. Hořák APCOS také umožňuje vstřikování pevných látek hořákem, přičemž teplo kyslíko-palivového plamene umožňuje vstřikování pevných látek bez chlazení zóny tavení. Rychlá reakce vstřikování tepla a pevných látek v tunelech umožňuje obsluze kontrolovat kupole a zotavovat se z narušení. Hořáky APCOS lze ovládat jednotlivě nebo jako skupina a hořáky lze umístit do jedné výfučny, alternativní výfučny nebo všech výfučny. Hořák je navržen tak, aby umožňoval optimální únik tepla a nadzvukový nástřik pro celou řadu vstupů tepla. Ovládací prvky průtoku pro systém hořáku a bezpečnostní blokovací zařízení lze integrovat do řídicího systému kupole a zajišťují funkce sběru dat a hlášení.

 
Stáhnout technický článek kyslíko-palivového systému kupole s názvem Snížení emisí při snižování nákladů

Kyslíko-palivová technologie APCOS pro železné kupole může:

  • Zvyšte efektivitu přímým přidáním energie do tavné zóny
  • Snížení požadavků na koks a usnadnění náhrady uhlí za část zbylého koksárenského plynu v procesu na bázi koksu
  • Umožněte optimální regulaci teploty kupole
  • Zajišťují vstřikování koksového vánku nebo legujících látek přes hořák
  • Umožňuje rychlé přidávání slitiny a nižší spotřebu slitiny
  • Snížení emisí spalin, např. CO, CO ₂, SO ₂ a NOₓ

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products…

Dovolte, abychom vám pomohli posoudit výhody, které přináší naše technologie APCOS pro provoz ve slévárně na bázi kupole na bázi železa.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!