logo Go to Home Page

Kyslíko-palivové hořákové systémy pro sekundární tavení neželezných kovů

Inovativní systémy hořáků přizpůsobené na míru vašim konkrétním potřebám

Air Products v sobě spojuje historii osvědčené technologie s desetiletími know-how a zkušeností v oblasti provozu. Naše kyslíko-palivové systémy pro sekundární tavení neželezných kovů umožňují výrobcům tavit rychleji, snížit spotřebu paliva, zlepšit emise a maximalizovat produktivitu jejich provozu. Nahrazení vzducho-palivových hořáků kyslíko-palivovými hořáky eliminuje zbytečný dusík z procesu a umožňuje vyšší teploty plamene, které do procesu dodávají mnohem více tepla z hořáku, protože z pece se odebírá mnohem méně tepla ve formě horkého plyny.

Air Products nabízí kyslíko-palivové hořáky navržené pro práci s každým typem pece, ať již se jedná o rotační, kyvné, věžové, plamenné nebo naklápěcí pece. Díky přizpůsobení charakteristik plamene potřebám každého konkrétního návrhu pece může naše technologie poskytnout maximální výhody s účinným využíváním kyslíku a paliv, jako je zemní plyn.

Inovativní řešení a provozní dokonalost

Air Products průběžně inovuje technologie hořáků pomocí různých tvarů plamenů, profilů uvolňování tepla a konfigurací montáže pro splnění měnících se potřeb sekundárních tavicích zařízení. Kromě toho používáme optimalizační algoritmy pro standardizaci výrobních cyklů a zlepšení opakovatelnosti.

Air Products, která nabízí služby Process Intelligence, využívá ke sledování a řízení našich plynů a zařízení technologii senzorů a komunikace a rovněž sleduje klíčové parametry procesu. Vaši pracovníci mohou vzdáleně přistupovat k těmto datům pro lepší porozumění procesu.

Osvědčená technologie spalování přizpůsobená tak, aby poskytovala výhody, které jsou důležité pro váš provoz ...

Mnozí z našich zákazníků používají naše hořáky v pecích původně navržených pro tavení pomocí vzducho-palivových technologií. Po přizpůsobení a dodatečné instalaci pomocí naší technologie lze získat řadu výhod.

Produktivita

Velmi typické je zvýšení výroby o 25 až 40% a více

Úspora paliva

Byla prokázána vyšší spotřeba paliva v rozsahu 15–40%

Kovový výnos

Materiály účtování poplatků a provozní postupy se liší, ale optimalizovaný systém může vést k úsporám výnosů o 0.5-2%

Emise

Kyslíko-palivové hořáky mohou snížit objem spalin o 20–60% díky nižšímu zatížení a teplotě čisticí stanice. Emise NOₓ lze regulovat pomocí přizpůsobené konstrukce hořáku a správných provozních postupů

Úspora nákladů

Správná implementace kyslíko-palivové technologie naším zkušeným týmem může vést k celkovému snížení nákladů na tavení. Zvýšením výroby prostřednictvím stávající pece lze dosáhnout významných úspor nákladů s návratností pouhých několika měsíců.

LABORATOŘ POKROČILÉ ČISTÉ ENERGIE – VIRTUÁLNÍ UKÁZKY GLOBÁLNÍM UMÍSTĚNÍM

Laboratoř pokročilé čisté energie je naše nejnovější předváděcí zařízení, které je schopné usnadnit vývoj a testování v plném rozsahu spalovacích systémů s využitím skutečných zákaznických paliv. Vzdálené zobrazovací systémy navíc umožňují účast v reálném čase na testování prostřednictvím internetu.

Kyslíko-palivový hořák s přechodným ohřevem

Pomocí Air Products 'patentovaného hořáku pro přechodný ohřev můžete dosáhnout rovnoměrnějšího ohřevu v celé plamenné peci, eliminovat chladné zóny a maximalizovat rychlost tavení.

Dostupné porovnání tepla: vzduch-palivo vs. kyslíko-palivové spalování

Osvědčená výpočetní dynamika modelování kapalin pro sekundární tavení neželezných kovů

Počítačové dynamické modelování (CFD) může být účinným nástrojem k vyhodnocení a optimalizaci vašeho procesu. Disponujeme rozsáhlými interními možnostmi modelování CFD, které pomáhají vyhodnotit a prozkoumat způsoby zvýšení produktivity a snížení nákladů díky volbě hořáku a aktualizacím pece přizpůsobenému vašim konkrétním provozním cílům.
ZJISTĚTE VÍCE

Případové studie

  • Vztah vytváří o 25% více produktu pro regenerační plamennou pec
  • Vysoké výtěžky dosahované pro do budoucna uvažujícího sekundárního výrobce hliníku
  • Hotter a čistší proces pro hliník RSI výrobce
  • Zvýšení výtěžnosti a výroby v úspěšné sekundární hliníkárně
  • Maximalizace produktivity drahých kovů
  • Nepřetržitý výrobce lité měděné tyče zvyšuje spotřebu šrotu
  • Sekundární zpracovatel hliníku pozoruje celopodnikové zlepšení po důkladné revizi

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products…

Naše společnost může pomoci stanovit optimální řešení vašich provozních problémů a navrhnout způsoby, jak zvýšit vaši výrobu.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

CENTRUM PODKLADŮ