logo Go to Home Page

Plyny farmaceutické kvality

Pro váš naprostý klid mysli za všech okolností

Air Products Řada plynů farmaceutické třídy je vyráběna, analyzována, skladována a distribuována v plném souladu s regulačními normami.

Dusík, farmaceutické plyny kyslíku a oxidu uhličitého plně odpovídají evropským lékopisům a správným výrobním postupům (GMP), část II, stejně jako japonským a americkým lékopisům. Tyto lékopisy se týkají používání a kvality plynů používaných ve výrobním procesu farmaceutické výroby.

Air Productsovy plyny jsou standardně dodávány se sledovatelnými certifikáty analýzy. Díky záruce a sledovatelnosti, kterou poskytujeme, se sníží proces kvalifikace vašeho dodavatele a vaše vnitropodnikové kontroly.

Naše farmaceutické plyny jsou dodávány ve vyhrazených lahvích a svazcích vybavených ventily zbytkového tlaku, které garantují konzistenci a zamezují zpětné kontaminaci. Pro velkoobjemové odběratele nabízíme také generátory generující velkoobjemové dodávky a na místě.

Výhody plynů naší farmaceutické třídy

100% shoda s předpisy

Plná sledovatelnost údajů o surovinách

Jedinečné číslo kontrolní dávky

Spolehlivé a nákladově efektivní zásobování plynů pro API

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi.

KONTAKTUJTE NÁS

Možnosti dodávek plynu

Oxid uhličitý

Naše zkušené týmy díky znalostem oboru a aplikací umí zajistit dodávku a technologické řešení stlačeného nebo kapalného oxid uhličitý přesně podle Vašich potřeb.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.