Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Lyophilisation, freeze drying

Dávkové mrazicí zařízení PolarFit®

Rychlé, ekonomické, dávkové chlazení nebo mražení farmaceutických a biotechnologických materiálů