logo Go to Home Page

Kryogenní dopravník PolarFit®

Maximalizujte výkon svého kryogenního mlecího systému

Rozhodující je výběr správného chladicího dopravníku pro kryogenní operace. Naším cílem je optimalizovat efektivitu vašich procesů vhodnou velikostí a revizí požadavků na výkon a zajistit tak finanční životaschopnost.

Air Products nabízí výběr chladicích dopravníků pro maximalizaci výkonu vašeho kryogenního mlecího systému. Pro efektivní mletí musí být vstupní materiál před mletím zcela křehký. Naše PolarFit® kryogenní chladicí dopravník používá k dosažení zkřehnutí kapalný dusík, což vede k trvale vyšším výnosům částic ve vašem rozsahu cílové velikosti a v konečném důsledku ke snížení provozních nákladů.

Nabízíme obdélníkové, pěnové i tlakové izolace vakuové izolace v různých velikostech, které splňují vaše provozní a výkonové požadavky. Air Products má odborné znalosti v oblasti hardwaru a technické pomoci, které vám pomohou dosáhnout požadovaných výsledků.

Stáhněte si katalogový list kryogenního chlazení PolarFit®

Jak Air Products „Dopravník kryogenního chlazení“ může zlepšit vaše operace mletí?

Maximalizace výkonu brusných systémů

Dosažení vyšších výtěžků částic kapalným dusíkem

Snížení provozních nákladů

Snadné a efektivní čištění

Malá instalovaná půdorys

Potřebujete zlepšit svůj mlecí systém?

Naše společnost nabízí výběr chladicích pásů pro maximální výkon vašeho kryogenního mlecího systému.

KONTAKTUJTE NÁS