Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Thermal spray

Systém chlazení termických nástřiků

Inovativní technologie a řešení

Tato patentovaná technologie využívá kryogenní dusíkové páry a dusíkové aerosolové spreje jako chladivo, které pomáhá dosáhnout vysoce kvalitních termických nástřiků. Naše nová technologie dokáže efektivně a rovnoměrně chladit nátěry monitorováním teploty potahování a změnou intenzity chlazení, aby odpovídaly teplu vytvářenému v procesu nástřiku. Může vám pomoci snížit náklady díky eliminaci přerušování průchodů chlazení, snížit množství prášku a ztrát plynu, zlepšit kvalitu součástí (zachová vlastnosti substrátu, minimalizuje oxidaci potahu a sníží zbytkové pnutí) a zlepší využití vybavení a kabiny s termickým nástřikem.

Automatizovaný systém chlazení substrátu

Automatický systém chlazení substrátu pro operace potahování HVOF