logo Go to Home Page

Systém chlazení termických nástřiků

Inovativní technologie a řešení

Tato patentovaná technologie využívá kryogenní dusíkové páry a dusíkové aerosolové spreje jako chladivo, které pomáhá dosáhnout vysoce kvalitních termických nástřiků. Naše nová technologie dokáže efektivně a rovnoměrně chladit nátěry monitorováním teploty potahování a změnou intenzity chlazení, aby odpovídaly teplu vytvářenému v procesu nástřiku. Může vám pomoci snížit náklady díky eliminaci přerušování průchodů chlazení, snížit množství prášku a ztrát plynu, zlepšit kvalitu součástí (zachová vlastnosti substrátu, minimalizuje oxidaci potahu a sníží zbytkové pnutí) a zlepší využití vybavení a kabiny s termickým nástřikem.

Stáhněte si brožuru Technologie chlazení termických nástřiků

Systém chlazení termických nástřiků dle vašich potřeb

  • Používá kapalný dusík a dusíkový aerosolový nástřik k regulaci teploty produktu, okolní teploty a povrchové úpravy
  • Snižuje plýtvání práškem a plynem a zlepšuje produktivitu s kratší dobou provozu
  • Umožňuje přísnější regulaci teploty součástí během procesu termického nástřiku
  • Včetně teplotních snímačů a ovládací skříně s více chladicími vedeními
  • Snižuje oxidaci povrchové úpravy
  • Zajišťuje přesné, uživatelem definované ovládání teploty v rozsahu 20 stupňů a snižuje tepelné změkčení podkladového dílu
  • Eliminuje přerušení chlazení mezi cykly
  • Lze použít ve spojení s aktuálním chlazením stlačeným vzduchem
  • Eliminuje potřebu tradičního tuhého ochranného zakrytí

Srovnání systémů chlazení termických nástřiků

Tabulka vlevo zobrazuje různé dostupné funkce v závislosti na potřebách zpracování.

Zjistěte více o systému chlazení termických nástřiků.

Naplánujte si bezplatnou konzultaci s jedním z našich odborníků na zpracování kovů.

Kontaktujte nás

AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM CHLAZENÍ SUBSTRÁTU

Automatický systém chlazení substrátu pro operace potahování HVOF

CENTRUM PODKLADŮ