logo Go to Home Page

Argon

Univerzální plyn pro sklářský průmysl

Argon je nereaktivní, bezbarvý nehořlavý plyn s nízkou tepelnou vodivostí, který lze snadno ionizovat.

Vzhledem ke svým jedinečným vlastnostem má argon mnoho výhod při výrobě skla:

  • Jako nosný plynný prášek pro zcela inertní prostředí
  • Při procesu tvarování skla, aby se zabránilo škodlivým reakcím, jako je tvorba vad skla, a aby se pomohlo chránit komory / vybavení, kde se vytváří sklo
  • K plnění předmětů ze skla pro zlepšení jejich výkonu nebo zajištění jejich funkčnosti, např. plnění okenních a dveřních izolačních jednotek (IGU)
  • Pro regulaci atmosféry uvnitř autoklávů a izostatických lisů (HIP), které zabraňují spalování organických materiálů používaných k laminování skleněných výrobků a / nebo jiných materiálů, jako jsou kartony používané pro rozpěrky produktů
  • Jako primární plazmatický plyn nebo jako sekundární plyn s dusíkem pro zvýšení jeho energie

Spolehněte se na Air Products odborné znalosti. . .

Nechte naše aplikační specialisty pomoci vám určit výhody použití argonu ve vašem provozu.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ