logo Go to Home Page

Argon

Víceúčelový plyn pro průmysl zpracování kovů a materiálů

Argon je díky své inertní vlastnosti používán v celé řadě aplikací pro zlepšení kvality i zvýšení efektivity a výtěžnosti při zpracování kovů a materiálů. Jeho inertní povaha umožňuje použití při ochraně roztaveného a ohřátého kovu. Díky svým jedinečným vlastnostem je skvělou volbou pro procesy, jako je izostatické lisování za tepla, kalení ve vakuové peci, atomizace při výrobě kovových prášků. Navíc se používá pro zpracování a úpravu kovů, které tvoří nitridy, jako je titan, hliník a nerezová ocel.

Air Products nabízí stlačený argon a kapalný argon v celé řadě čistot a koncentrací.

Naše zkušené aplikační týmy z celého světa mohou díky svým znalostem oboru a aplikací zajistit dodávku stlačeného nebo kapalného argonu a technologické řešení pro splnění vašich jedinečných potřeb.

Stáhněte si brožuru Argon Solutions Běží na technologii, Spolehlivost a Bezpečnost

Argon pro zpracování kovů a materiálů

Argon lze použít v celé řadě aplikací napříč výrobou kovů a materiálů, součástí jejich výroby:

 • Inertní atmosféra
 • HIPing / sintrace HIPing
 • Drážkování
 • Tepelný a plazmový nástřik
 • Spékání
 • Tepelné zpracování
 • Kalení
 • Tisku ve formátu 3d
 • Odplynění

poskytovat řadu výhod, například:

 • Omezení nebo eliminace povrchové oxidace
 • Zlepšení kvality dílu
 • Zvýšení efektivity a výnosů
 • Snížení šrotu

Zeptejte se odborníka

John Dwyer

Aplikační inženýr Microbulk, Severní Amerika

"Používám lahve s vysokým tlakem a mám starost o bezpečnost. Existuje nějaký lepší způsob?"
Tradičně jsou vysokotlaké plynové lahve režimem dodávky pro uživatele v sortimentu nízkých až středních objemů. To znamená, že společnosti jsou zranitelné vůči bezpečnostním rizikům spojeným s přemisťováním lahví a vystavením vysokému tlaku. Konsolidace na centralizovaný systém Microbulk eliminuje nutnost manipulace s lahvemi a snižuje riziko jejich promíchání. Mezi další výhody patří nižší vystavení vysokotlakým nádobám a nižší dopravní zácpy při méně častých dodávkách dodavateli. Air Products vyvinul možnost dodávky mikrobrušem jako ekonomickou a spolehlivou alternativu vysokotlakých lahví pro dodávky dusíku, argonu, kyslíku a oxidu uhličitého. Kromě efektivních a flexibilních skladovacích systémů jsou k dispozici inovativní řešení potrubí, která přispívají k hladkému přechodu od lahví k mikrozásobníku.

CryoEase® řešení Microbulk – finančně výhodná alternativa k lahvím

Naše služba velkoobjemových dodávek CryoEase® nabízí řadu jedinečných výhod oproti tradičním dodávkám v lahvích:

 • Šetří čas – žádná manipulace ani výměna lahví
 • Šetří prostor – nádrž lze pohodlně umístit, aby se uvolnil cenný podlahový prostor
 • Klid na duši – náš systém pro správu plynů automaticky naplánuje pravidelné dodávky, šetří vám tedy komplikace s naháněním objednávek či čekání na dodávky.
 • Stálá a spolehlivá dodávka s nižší uhlíkovou stopou – můžete snížit počet dodávek plynu do vaší firmy, protože Air Products se stará o plánování, plnění a dodávku vaší objednávky
Stáhněte si brožuru CryoEase® Microbulk Solutions

Možnosti dodávek

Air Products vám pomůže určit nejekonomičtější možnost dodání pro vaši konkrétní aplikaci a geografické umístění. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek.

Argon

Compressed argon gas and liquid argon in a variety of purities and in various modes of supply around the world thanks to our network of storage and transfill facilities.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Dovolte nám, abychom vám pomohli optimalizovat využití argonu pro zlepšení kvality, zvýšení efektivity a výtěžnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS Library

CENTRUM PODKLADŮ