logo Go to Home Page

Argonová lahev BIP®

Velmi čistý plyn s bezkonkurenčními vlastnostmi

Řada speciálních plynů Experis společnosti Air Products zahrnuje několik argonových produktů s velmi vysokou čistotou (UHP) a parametry, které vám zajistí vysokou kvalitu při jejich použití v jakékoliv aplikaci.

Řada BIP® byla původně vyvinuta za účelem odstranění hlavní příčiny některých z největších problémů, se kterými se analytici setkávají při práci v plynové chromatografii (GC) a spektroskopii s indukčně vázaným plazmatem (ICP), a to odstraněním kritických nečistot, kyslíku a vlhkosti z nosných plynů, detekčních plynů, doplňkových plynů a palivových plynů přístrojů.

Každá lahev má vlastní čisticí systém sestávající ze speciálně navrženého ventilu a čisticího lože, což umožňuje dodávat jeden z nejčistších UHP plynů na současném trhu.

Lahev BIP® Argon s obsahem nečistot nižším než 10 ppb pro kyslík, 20 ppb pro vlhkost a 10 ppb pro celkové uhlovodíky je proto ideální pro všechny analytické aplikace nebo procesy, kde tyto sloučeniny ve větších koncentracích mohou mít nepříznivý vliv na výsledky nebo samotné zařízení.

Stáhněte si technickou specifikaci pro vysoce čisté čisticí plyny Experis®, argon

Přehled

Speciální analytické a průmyslové aplikace vyžadují jistotu čistoty plynu v místě použití. Plyny BIP® zaručují nejvyšší úroveň čistoty. Velmi nízká úroveň nečistot zajišťuje přesnost vašich výsledků.

BIP® Každá plynová lahev vybavená technologií BIP® přináší uživatelům GC výhodu lepší výchozí pozice, dokonalejší separace píků, nižších detekčních limitů a vyšší citlivosti.  Dále je to vyšší životnost kolon, detektorů a minimalizace nutné údržby.

Plyn BIP® je plyn s nulovým výskytem vad.

Stáhněte si katalogový list technologie vestavěného zařízení BIP®

Výhody technologie BIP®

Lahve se zabudovaným čističem, který minimalizuje nečistoty O₂ a H₂0.

Lepší analýza

Technologie BIP® poskytuje plyny, které jsou až 300krát čistší než běžné nosné plyny

Nižší náklady

Nižší koncentrace kyslíku a vlhkosti může prodloužit životnost analytického vybavení

Šetrné k životnímu prostředí

Čističe BIP® se na konci své životnosti obnovují aregenerují.

Lepší přesnost

Nízké nečistoty s obsahem THC pomáhají snižovat vliv stínění na signály a uhlíková ložiska na zrcadlech

Bezkonkurenční parametry vlhkosti

Vlhkost < 10 ppb je ideální pro přístroje s technologií "chlazeného čipu", které vlhkost může poškozovat.

Zeptejte se odborníka

Trish Lees

Specialista na obchodní rozvoj

"Proč je čistota plynu klíčová pro mou analytickou aplikaci?"
Některé nečistoty mohou poškodit analytické přístroje a ovlivnit přesnost výsledků. Kyslík a vlhkost jsou kritickými nečistotami mnoha analytických technik.

Přejete si objednat argonovou lahev BIP®?

NAKOUPIT

CENTRUM PODKLADŮ