logo Go to Home Page

Technologie BIP®

Pro maximální čistotu plynu

BIP® Lahve obsahují technicky vyspělý systém čištění a jedinečnou konstrukci ventilu, který zajišťuje plyn vysoké čistoty. BIP® plyny jsou ideální pro širokou škálu aplikací, kde je nezbytná čistota plynu, například jako nosný plyn v plynové chromatografii (GC), kde zlepšují analytickou přesnost, snižují šum nulové linie a nižší limity detekce. Helium, dusík, vodík a argon jsou plyny s velmi vysokou čistotou, které se v laboratoři používají nejčastěji, a všechny jsou k dispozici s technologií BIP.® technologie.

Legislativa a tvrdá konkurence vedly ke zvýšení poptávky po ještě přesnějších a spolehlivějších analýzách celé řady složitých chemických sloučenin. BIP® plyny mají hladinu nečistot pouhých 10 ppb celkových uhlovodíků, 10 ppb kyslíku a 20 ppb vlhkosti, což znamená BIP® plyny dodávají nejnižší úroveň nečistot, které jsou dostupné kdekoliv.

BIP® Plyny se staly analytickým standardem pro všechny aplikace vyžadující plyny o vysoké čistotě s trvale nízkými úrovněmi nečistot, které se běžně používají při plynové chromatografii, inertizaci a vysoce kvalitním svařování.

 

Lahve a svazky BIP

Přehled

Speciální analytické a průmyslové aplikace vyžadují zajištění čistoty plynu v místě použití. Všechny plyny BIP® zaručují nejvyšší úroveň čistoty díky extrémně nízkým koncentracím nečistot díky vestavěnému dočišťovače, což zaručuje přesnost výsledků, protože plyny mají úrovně nečistot pouhých 10 ppb THC, 10 ppb kyslíku a 20 ppb vody. Při použití systému BIP® Helium může v závislosti na aplikaci prodloužit životnost používaného vybavení, což společnosti ušetří čas i peníze.

Jedinečné vlastnosti technologie BIP®

Přesnější analýza

Vyšší citlivost a nižší limity detekce

Nižší provozní náklady

Technologie BIP® odstraňuje škodlivé nečistoty, prodlužuje životnost zařízení a snižuje četnost výměny

Snadný přechod na technologii BIP®

Všechny funkce jsou uvnitř lahve; není vyžadováno žádné další vybavení

Nižší údržba systému

Eliminuje požadavky na externí čisticí zařízení a potřebu jejich servisu a údržby

Bezkonkurenční čistota

Až 300krát čistší než běžné plyny Méně než 10 ppb O₂ a méně než 20 ppb H₂O

Vysoce udržitelná

Čističe BIP® jsou znovu generovány pomocí Air Products, likvidace není vyžadována uživatelem

Ideální pro plynovou chromatografii (GC)

Snížení odvzdušnění kolony GC a delší životnost kolony

Obraťte se na nás a zjistěte, jaký přínos může mít pro vás technologie BIP®

KONTAKTUJTE NÁS

Jste připraveni na objednávku?

NAKOUPIT

OCENĚNÁ TECHNOLOGIE

Jedná se o úspěch, který je všeobecně uznávaný. Technologie BIP® obdržela v roce 2004 ve Velké Británii cenu Queens Award za inovaci a používají ji tisíce zákazníků v Evropě, včetně pěti největších výrobců analytických zařízení a národních laboratoří sedmi evropských zemí.

Zeptejte se odborníka

Trish Lees

Specialista na obchodní rozvoj

"Proč je čistota plynu kritická pro mé analytické použití?"
Některé nečistoty mohou poškodit analytické přístroje a ovlivnit přesnost výsledků. Kyslík a vlhkost jsou kritickými nečistotami mnoha analytických technik.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Výrazně jsme prodloužili životnost katalyzátoru a snížili prostoje na regeneraci, čímž jsme výrazně zlepšili výkonnost našich ochranných rukavicových skříní.
Arend Kooi, vedoucí prodeje MBRAUN Glove Boxes, BFI OPTILAS

Možnosti dodávek

Air Products vám může pomoci stanovit nejekonomičtější možnost dodávek pro konkrétní aplikaci a geografické umístění. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek.

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí to pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy jsou k dispozici svazky lahví.

Speciální plyny

Plyny UHP (Ultra High Purity) jsou směsi akreditované dle ISO 17025, tedy procesní a kalibrační směsi, s širokými možnostmi typu dodání.