logo Go to Home Page

Helium

Víceúčelový plyn pro průmysl zpracování kovů a materiálů

Helium se díky své inertní vlastnosti používá v celé řadě aplikací pro zlepšení kvality i zvýšení efektivity a výtěžnosti při zpracování kovů a materiálů. Její tepelná kapacita a tepelná vodivost patří k nejvyšším ze všech průmyslových plynů, takže z nich činí vynikající médium pro přenos tepla pro mnoho aplikací. Helium lze také použít k detekci úniků a prevenci kontaminace. Často se používá jako chladicí médium ve vakuových pecích.

Naše zkušené aplikační týmy z celého světa mohou díky svým znalostem oboru a aplikačních znalostí zajistit dodávku stlačeného nebo kapalného helia a technologické řešení pro splnění vašich jedinečných potřeb.

Fotografii poskytla společnost Solar Atmospheres

Stáhněte si brožuru Bezpečné a spolehlivé dodávky helia

Helium pro zpracování kovů a materiálů

Helium lze použít v široké škále aplikací napříč výrobou kovů a materiálů, součástí jejich výroby:

 • Inertizace
 • Kalení
 • Tepelný a plazmový nástřik
 • Tepelné zpracování
 • Tisku ve formátu 3d
 • Práškové atomizace
 • Ochranná atmosféra
 • Zchlazení
 • Drážkování

poskytovat řadu výhod, například:

 • Zlepšení přenosu tepla vedoucí k rychlejšímu chlazení
 • Omezení nebo eliminace povrchové oxidace
 • Zvýšení efektivity a výnosů
 • Zlepšení kvality dílu
 • Snížení šrotu

Možnosti dodávek

Air Products vám pomůže určit nejekonomičtější možnost dodání pro vaši konkrétní aplikaci a geografické umístění. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek

Helium

Inertní plyn pro kryogenní aplikace, přenos tepla, použití v ochranné atmosféře, pro detekci netěsností a plnění balónků.

Svazky tlakových lahví

K dispozici jsou různá balení helia. 

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Dovolte nám, abychom vám pomohli optimalizovat využití helia pro zlepšení kvality, zvýšení efektivity a výtěžnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ