Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Liquid bulk trailer

Vodíku

Aplikace vodíkového zpracování

Vodík je zásadním stavebním kamenem mnoha chemických výrobků, např. Čpavku a metanolu. Slouží také jako klíčový materiál pro aplikace vodíkovým zpracováním, včetně hydrogenace. Hydrogenační reakce jsou citlivé na řadu faktorů, které mohou negativně ovlivnit dobu zpracování, životnost katalyzátoru, rychlost výroby a selektivitu. Air Products může pomoci optimalizovat vaši hydrogenační reakci a snížit náklady výběrem nejlepšího režimu dodávky a vyhodnocení a optimalizace kinetiky nebo termodynamiky reakce. Rovněž můžeme optimalizovat procesy hydrorafinace nebo regenerace katalyzátoru.

Hybné síly za používáním vodíku se rozšiřují a dodavatelé vodíku musí vyvíjet inovativní řešení pro splnění vyvíjejících se potřeb trhu. Ať už se jedná o integraci komplexu průmyslových plynů potrubím nebo poptávku po dočasném vodíku, spolupráce s dalekosáhlým a různorodým dodavatelem vodíku může nabídnout nová řešení, která mohou prospět chemickému průmyslu.

ap0009-pipeline
Vodíkové potrubí

Air Products provozuje potrubní sítě pro vodík po celém světě. Příkladem jsou potrubí v Sarnia, Ontariu a Edmontonu, Alberta v Kanadě; v holandském Rotterdamu; a v USA v jižní Kalifornii a na pobřeží Mexického a Texasu / Louisiany. Tyto franšízy budeme i nadále rozvíjet a rozšiřovat.

ap0001-plant
Flexibilní režimy výroby pro výrobu na místě pro splnění nové poptávky po výrobě

Výroba plynu v místě spotřeby může často představovat optimální nízkonákladové řešení pro spolehlivou dodávku vodíku. Air Products Modulární koncepce více generátorů vodíku na místě poskytla příznivé alternativní řešení a může řešit potřebu flexibility a minimálního dopadu na stávající provoz závodu.

0892-bandaid
Dočasné potřeby na vysoce hodnotných trzích při odstávkách vodíku

Pokroky v technologii čerpání kapalného vodíku a systémech jeho dodávek zvýšily možnosti dočasných dodávek vodíku. Pro řadu speciálních a petrochemických výrobců může dočasná dodávka zajistit velkou část vodíku potřebného k udržení pohybu výroby a opravám stávajících generátorů nebo reformátorů vodíku.

Zeptejte se odborníka

Vyhodnocuji některé změny v mém procesu, které vyžadují vodík. Jak mi Air Products může pomoci porozumět potenciálním účinkům?

Vodíková mocnost

Řešení pro novou řadu problémů, kterým čelí uhlovodíkový, petrochemický a dopravní průmysl