logo Go to Home Page

Vodíku

Aplikace vodíkového zpracování

Vodík je zásadním stavebním kamenem mnoha chemických výrobků, např. Čpavku a metanolu. Slouží také jako klíčový materiál pro aplikace vodíkovým zpracováním, včetně hydrogenace. Hydrogenační reakce jsou citlivé na řadu faktorů, které mohou negativně ovlivnit dobu zpracování, životnost katalyzátoru, rychlost výroby a selektivitu. Air Products může pomoci optimalizovat vaši hydrogenační reakci a snížit náklady výběrem nejlepšího režimu dodávky a vyhodnocení a optimalizace kinetiky nebo termodynamiky reakce. Rovněž můžeme optimalizovat procesy hydrorafinace nebo regenerace katalyzátoru.

Vodík pro chemický průmysl

Vodík lze použít v mnoha aplikacích napříč speciálním, jemným a petrochemickým průmyslem, včetně hydrogenace a vodíkové rafinace, který poskytuje výhody, jako je:

  • Zlepšení kvality produktů optimalizací poměru vodíku ke vstupu pro konkrétní surovinu a katalyzátor
  • Pomoc při optimalizaci přenosu plyn-kapalina vašeho systému pro zvýšení produktivity a zajištění bezpečnosti provozu

Hybné síly za používáním vodíku se rozšiřují a dodavatelé vodíku musí vyvíjet inovativní řešení pro splnění vyvíjejících se potřeb trhu. Ať už se jedná o integraci komplexu průmyslových plynů potrubím nebo poptávku po dočasném vodíku, spolupráce s dalekosáhlým a různorodým dodavatelem vodíku může nabídnout nová řešení, která mohou prospět chemickému průmyslu.

Vodíkové potrubí

Air Products provozuje potrubní sítě pro vodík po celém světě. Příkladem jsou potrubí v Sarnia, Ontariu a Edmontonu, Alberta v Kanadě; v holandském Rotterdamu; a v USA v jižní Kalifornii a na pobřeží Mexického a Texasu / Louisiany. Tyto franšízy budeme i nadále rozvíjet a rozšiřovat.

Flexibilní režimy výroby pro výrobu na místě pro splnění nové poptávky po výrobě

Výroba plynu v místě spotřeby může často představovat optimální nízkonákladové řešení pro spolehlivou dodávku vodíku. Air Products Modulární koncepce více generátorů vodíku na místě poskytla příznivé alternativní řešení a může řešit potřebu flexibility a minimálního dopadu na stávající provoz závodu.

Dočasné potřeby na vysoce hodnotných trzích při odstávkách vodíku

Pokroky v technologii čerpání kapalného vodíku a systémech jeho dodávek zvýšily možnosti dočasných dodávek vodíku. Pro řadu speciálních a petrochemických výrobců může dočasná dodávka zajistit velkou část vodíku potřebného k udržení pohybu výroby a opravám stávajících generátorů nebo reformátorů vodíku.

Zeptejte se odborníka

"Vyhodnocuji některé změny v mém procesu, které vyžadují vodík. Jak mi Air Products může pomoci porozumět potenciálním účinkům?"

VODÍKOVÁ MOCNOST

Řešení pro novou řadu problémů, kterým čelí uhlovodíkový, petrochemický a dopravní průmysl

Obraťte se na naše technické odborníky.

Dovolte nám, abychom vám pomohli optimalizovat využití vodíku a zlepšit vaši efektivitu.

ZAVOLEJTE NÁM

Vodíkové potrubí

Air Products provozuje potrubní sítě pro vodík po celém světě. Příkladem jsou potrubí v Sarnia, Ontariu a Edmontonu, Alberta v Kanadě; v holandském Rotterdamu; a v USA v jižní Kalifornii a na pobřeží Mexického a Texasu / Louisiany. Tyto franšízy budeme i nadále rozvíjet a rozšiřovat.

Před rokem 2012 provozovala společnost Air Products dva samostatné potrubní systémy pro vodík v Texasu a Louisianě. Pro zajištění další hodnoty zákazníkům se společnost Air Products připojila k dvěma potrubím s novým segmentem 180 mil. Díky této expanzi se stala největší vodíkovou elektrárnou na světě a potrubní zásobovací sítí. Air Products „Síťová rozvodová pobřežní síť je nyní schopna dodávat vodík zákazníkům ve vzdálenosti přesahující 600 kilometrů z více než 20 závodů na výrobu vodíku s kapacitou systému 1,4 miliardy SCFD (běžný den).

Air Products již déle než 40 let bezpečně provozuje vodíkové potrubí, které zahrnuje filozofii designu založenou na 100 letech trvale bezpečného provozu. Naše konstrukce a provoz potrubí splňují nebo překračují státní požadavky.

CENTRUM PODKLADŮ