Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Vodík – časté otázky

Jaká je látka identifikace vodíku? plus minus
  • Chemický vzorec: H₂
  • Synonyma: Liquid Hydrogen (LHY), Plynný vodík (BHY)
  • Registrační číslo REACH: uvedeno v příloze IV / V REACH, vyňato z registrace
  • Plyny pod tlakem – Stlačený plyn. H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat
  • Číslo UN/ID: UN1049
  • Správný přepravní název: HYDROGEN, COMPRESSED třídy nebo divize: 2
  • Kód tunelu: (Č / D) Štítky: 2.1
  • ADR / RID č. Nebezpečí: 23
  • Látka znečišťující moře: č
Proč je vodík efektivní palivo pro dopravu, například vozidla s palivovými články? plus minus

Vodík má nejvyšší spalovací energii na libru ve srovnání s jakýmkoli jiným palivem, což znamená, že je z hlediska hmotnosti účinnější než paliva používaná v současnosti. Vodík nabízí 2–3krát více energie než většina ostatních běžných paliv. Snadno se kombinuje s kyslíkem a uvolňuje značnou energii jako teplo.

Na rozdíl od paliv na bázi uhlíku vodík nevytváří při hoření žádné škodlivé vedlejší produkty. Pouze vodík a čistá voda se vyrábějí, když je vodík v palivovém článku kombinován s kyslíkem.