logo Go to Home Page

Krypton

Krypton (Kr) se vyrábí jako vedlejší produkt při výrobě xenonového plynu. Hlavní použití u kryptontonu je v oboru osvětlení a při výrobě izolací.
Stáhněte si brožuru společnosti Krypton

Využití kryptonového plynu

U izolace oken je užitečný krypton, protože má nízkou tepelnou vodivost a je relativně hustým plynem. Při použití jako plnicí plyn mezi dvěma a třívrstvými okenními plochami zvyšuje tepelnou izolaci a vytváří úsporné okno omezením slunečního záření. Air Products vyrábí směsi kryptonu, xenonu a vzácných plynů pro zvýšení hodnoty R a snížení U-faktorů pro okna a dveře podle vašich požadavků.

Jako krycí plyn má krypton modrozelené světlo a tradičně se používá v halogenových žárovkách, energeticky úsporných žárovkách a dokonce i vypouštěcích trubicích plynu s označením neon. Použití kryptonu místo dusíku nebo argonu výrazně prodlužuje životnost žárovek, protože krypton je vysoce stabilní a nereaktivní.

Aplikace

Izolace okna ochrany životního prostředí
Air Products upravuje směsi krypton pro 2 nebo 3vrstvé okenní roviny pro zvýšení hodnoty R a snížení U-faktorů pro okna.
Osvětlení
Air Products upravuje vysoce čisté směsi krypton pro výjimečný jas a dlouhou životnost žárovek.

Vzácné plyny

Vzácné plyny, také známé jako vzácné plyny, jsou nejvíce inertní a nereaktivní prvky, které jsou člověku známé. Vyskytují se ve velmi nízkých koncentracích v životním prostředí a vyrábějí je jednotky pro odlučování vzduchu (ASU). Odborníci pro ně díky svým jedinečným chemickým vlastnostem našli velmi nové a zajímavé aplikace.

ZJISTĚTE VÍCE

Xenon pro výrobu polovodičových a paměťových čipů

Xenon se používá k leptání a depozici mikročipů ve výrobě polovodičů, a to ve formě atmosféry, plazmy a jako zdroj iontového paprsku pro procesy leptání a depozice. Xenon používaný v tomto procesu musí být velmi čistý, protože veškeré nečistoty mohou způsobit kontaminaci silikonového substrátu nebo reakci s procesními chemikáliemi, jako je fluor, za vzniku jedovatého a vysoce korozivního fluorovodíku (HF). Jako globální vůdce v oblasti služeb pro elektronický průmysl se xenon Air Products 'vyrábí v našem nejmodernějším závodě na výrobu elektroniky pro lepší zajištění kvality. Lze jej používat v excimerových laserových zařízeních, laserových tlumicích plynech, leptání DRAM a obrazovek v NAND a plazmatu.

ZJISTĚTE VÍCE

Integrovaná dodávka plynů

Od velkých zařízení na oddělování vzduchu až po ultračisté plyny 6,0 třídy společnost Air Products nabízí flexibilní možnosti dodávek, které splní všechny vaše potřeby.

PROZKOUMEJTE SLUŽBY