logo Go to Home Page

Neon

Laserové vidění

Neon z ušlechtilého plynu je symbolem neonových nápisů, které rozsvěcují největší města na světě. Tento plyn rozžhavuje jasně oranžové světlo a je zvláště viditelný z dálky.

Air Products dodává neonový plyn a laserové směsi neon-fluorových excimeru pro litografii, leptání, LASIK, mikroobrábění organických materiálů, mikrovrtání a kostky.

Stáhněte si brožuru Neon

Využití neonového plynu

Ze všech je dnes pro neonové použití nejdůležitější ultrafialové (UV) lasery, tzv. Excimerní lasery. Termín excimer je zkratka pro excitovaný Dimer. Tento laser je vhodný zejména pro čisté a přesné řezy v rozsahu stovek nanometrů. Jelikož UV laser nevytváří teplo, nezpůsobuje jej zjizvení Díky čemuž je populární v laserové oční chirurgii (LASIK). Ve výrobě polovodičů se používá pro litografii. Vzhledem k tomu, že jeho vlnová délka je tak krátká, že může vytvářet vzorky v oplatkovém čipu až na 193 nanometrů.

Air Productsovy směsi laserových předsměsů se skládají z velmi reaktivních, toxických a korozivních materiálů, jako je fluor a xenon. Vytvoření přesné a stabilní laserové předsměsi je velmi důležité pro zajištění konzistentního laserového výstupu, který vede k optimálním a reprodukovatelným výsledkům. Je také důležité zajistit bezpečnost, aby nečistoty nereagovaly se složkami za vzniku nebezpečných plynů, jako je fluorovodík.

Aplikace

Výroba polovodičových a paměťových čipů

Air Products Vysoce čisté neonové a neon-fluorové směsi jsou ideální pro excimerní lasery a další laserové aplikace pro výrobu polovodičů.

Osvětlení

Vysoce čistý neon je důležitý pro zajištění vynikajícího jasu a dlouhé životnosti vláken.

Lékařské lasery a lasery

Air Products Vysoce čisté neonové a neon-fluorové směsi jsou ideální jako plyny pro excimerové lasery pro LASIK.

Řezání a výroba

Air Products Vysoce čisté neonové a neon-fluorové směsi jsou ideální jako plyny pro excimerní lasery pro výrobu.

Vzácné plyny

Vzácné plyny, také známé jako vzácné plyny, jsou nejvíce inertní a nereaktivní prvky, které jsou člověku známé. Vyskytují se ve velmi nízkých koncentracích v životním prostředí a vyrábějí je jednotky pro odlučování vzduchu (ASU). Odborníci pro ně díky svým jedinečným chemickým vlastnostem našli velmi nové a zajímavé aplikace.

ZJISTĚTE VÍCE

Xenon pro výrobu polovodičových a paměťových čipů

Xenon se používá k leptání a depozici mikročipů ve výrobě polovodičů, a to ve formě atmosféry, plazmy a jako zdroj iontového paprsku pro procesy leptání a depozice. Xenon používaný v tomto procesu musí být velmi čistý, protože veškeré nečistoty mohou způsobit kontaminaci silikonového substrátu nebo reakci s procesními chemikáliemi, jako je fluor, za vzniku jedovatého a vysoce korozivního fluorovodíku (HF). Jako globální vůdce v oblasti služeb pro elektronický průmysl se xenon Air Products 'vyrábí v našem nejmodernějším závodě na výrobu elektroniky pro lepší zajištění kvality. Lze jej používat v excimerových laserových zařízeních, laserových tlumicích plynech, leptání DRAM a obrazovek v NAND a plazmatu.

ZJISTĚTE VÍCE

99,9999% a další vysoce čisté plyny dle vašich potřeb

Air Products může zajistit vaše potřeby – od velkých zařízení na dělení vzduchu až po plyny s velmi vysokou čistotou 6.0.

KONTAKTUJTE NÁS